Svartbygge - bygga utan lov

Läs om så kallade svartbyggen och vad som händer om du bygger eller river utan lov, eller börjar använda det du byggt innan du fått slutbesked.

Om du inte ansöker om lov eller gör en anmälan innan du börjar med en åtgärd kallas det olovligt byggande, eller svartbygge. Det gäller också om du river eller förändrar mark utan lov. Du får betala en avgift och kan behöva riva det du byggt.

Du måste betala en avgift

Du måste betala en avgift, en så kallad byggsanktionsavgift, om du

  • Bygger utan bygglov. Det gäller om du bygger till, bygger nytt, ändrar användningen av en byggnad eller utför andra åtgärder som kräver bygglov
  • Bygger utan att du fått startbesked. Det gäller om åtgärden kräver bygglov eller anmälan.
  • Börjar använda det du byggt eller förändrat innan du fått slutbesked. Det gäller om åtgärden kräver bygglov eller anmälan.
  • Saknar kontrollansvarig, om det krävs en sådan.
  • River utan rivningslov. Det gäller om du river en byggnad eller anläggning i ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
  • Förändrar marken utan marklov. Det gäller om du schaktar, fyller, fäller träd eller planterar skog i ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
  • Gör en åtgärd som kräver en anmälan utan att anmäla den innan. Till exempel installerar en kamin.

Du måste betala avgiften även om du inte visste att det du gjorde var fel.

Du kan behöva riva det du byggt

Du måste riva det du byggt om du inte kan få bygglov i efterhand. Det kan till exempel hända om det du har byggt strider mot detaljplanen som gäller för området. Om du måste riva kallas det att du får ett rättelseföreläggande.

Ansöka om lov i efterhand

Du kan ansöka om lov i efterhand om det är sannolikt att du kommer att få lovet beviljat. Lovet prövas på samma sätt som alla andra lov. När du söker lov i efterhand får du både betala för prövningen av lovet och byggsanktionsavgiften.

Kommunens roll

Det är kommunens uppgift att se till att plan- och bygglagens regler följs. Kommunen kan få kännedom om ett svartbygge genom

  • en anmälan från enskild person
  • en anmälan från en annan myndighet
  • att kommunen själv upptäcker det.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Bygglovshandläggarnas telefontider: måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.