Svartbygge - bygga utan lov

Läs om så kallade svartbyggen och vad som händer om du bygger eller river utan lov, eller börjar använda det du byggt innan du fått slutbesked.

Du måste söka lov eller göra en anmälan för att få göra vissa åtgärder. Om du inte gör det räknas det som olovligt byggande, eller svartbygge.

Det här är olovligt byggande

Det som räknas som olovligt byggande är att

 • påbörja en byggåtgärd utan att du fått startbesked.
 • börja använda något innan du fått slutbesked.
 • riva utan att du fått rivningslov.
 • förändra mark utan marklov.

Du får betala en byggsanktionsavgift

Om du gör en åtgärd som räknas som olovlig får du betala en avgift, en så kallad byggsanktionsavgift. Du måste betala avgiften även om du inte visste att det du gjorde var fel.

Du får betala en byggsanktionsavgift om du

 • påbörjar en åtgärd som kräver lov eller anmälan innan du fått startbesked. Det gäller om du påbörjar
  • en nybyggnad eller tillbyggnad
  • en annan ändring av en byggnad än tillbyggnad
  • en åtgärd som gäller en annan anläggning än byggnad
  • vissa andra åtgärder
 • börjar använda något du byggt som kräver lov eller anmälan innan du har fått ett slutbesked. Det gäller om du börjar använda
  • en nybyggnad eller tillbyggnad
  • en annan ändring av en byggnad än tillbyggnad
  • en åtgärd som gäller en annan anläggning än byggnad
  • vissa andra åtgärder
 • börjar sätta upp skyltar eller ljusanordningar som kräver lov innan du har fått ett startbesked.
 • river en byggnad eller en del av en byggnad som kräver rivningslov eller anmälan utan att du har fått startbesked.
 • påbörjar en markåtgärd som kräver lov inom ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser utan att du fått startbesked. Det gäller till exempel om du schaktar, fäller träd eller planterar skog.
 • använder en motordriven anordning på ett sätt som strider mot ett användningsförbud eller vissa villkor för användningen.
 • inte anmäler en anmälningspliktig åtgärd. Till exempel om du installerar en kamin utan att ha fått ett startbesked.

Ansöka om lov i efterhand

Du kan ansöka om lov i efterhand om det är sannolikt att du kommer att få lovet beviljat. Lovet prövas på samma sätt som alla andra lov.

När du söker lov i efterhand får du både betala för prövningen av lovet och byggsanktionsavgiften.

Du kan behöva riva det du byggt

Om du inte kan beviljas bygglov i efterhand kan du behöva riva det du byggt. Det kallas för ett rättelseföreläggande. Det kan till exempel hända om det du har byggt strider mot detaljplanen som gäller för området.

Kommunen är tillsynsmyndighet

Kommunen är tillsynsmyndighet och ska övervaka att bygglagstiftningen följs. Kommunen kan få kännedom om ett svartbygge genom

 • en anmälan från en privatperson
 • en anmälan från en annan myndighet
 • att en handläggare på bygglovsenheten upptäcker något olovligt och startar ett ärende.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Telefontider 5 juli - 15 augusti

Vecka 27 (5 - 11 juli): Måndag till torsdag klockan 13.00 - 14.30.

Vecka 28 (12 - 18 juli): Måndag till torsdag klockan 13.00 - 14.30.

Vecka 29 (19 - 25 juli): Måndag, onsdag och fredag klockan 13.00 - 14.30.

Vecka 30 (26 juli - 1 augusti): Tisdag och torsdag klockan 13.00 - 14.30.

Vecka 31 (2 - 8 augusti): Tisdag och torsdag klockan 13.00 - 14.30.

Vecka 32 (9 - 15 augusti): Måndag till torsdag klockan 13.00 - 14.30

Ordinarie telefontider

Måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.