Göra ingrepp i en bärande konstruktion

Om du gör ingrepp i en byggnads bärande konstruktion ska du göra en anmälan.

Anmäl att du ska göra ett ingrepp i en bärande konstruktion

Figur som visar stegen i processen för anmälan av byggåtgärd: anmälan, startbesked och slutbesked

Beskrivning av processen för att anmäla en byggåtgärd

Skicka in din anmälan

Handlingar du ska skicka med i din anmälan

Handläggningen går fortare och enklare om

  • handlingarna du skickar in är fackmässigt utförda och fullständiga.
  • du skickar med fotografier och illustrationer.

Anmälningsblankett

Ska vara ifylld och undertecknad.

Planritning

I skala 1:100. Av ritningen ska det framgå var i byggnaden och på vilken våning som ingreppet ska göras. Redovisa även planlösning på lägenheten eller huset före och efter planerad åtgärd.

Konstruktionsritning

En konstruktionsritning ska upprättas av en konstruktör och visar ingreppet i lägenheten eller huset. En arbetsbeskrivning ska också ingå som en del av handlingen.

Förslag till kontrollplan

En kontrollplan innehåller en sammanställning av vilka kontroller av bygget som ska göras.

Läs mer om kontrollplaner och se exempel.

Andra handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in din ansökan.

Mer om ritningarna och handlingarna

Läs om de olika typerna av ritningar och handlingar.

När kommunen har fått din anmälan händer följande:

  • Din anmälan registreras och du får ett mottagningsbevis.
  • Ärenden delas ut till handläggarna två gånger i veckan. Handläggaren som får ditt ärende blir din kontaktperson.
  • Handläggaren gör en första granskning av ditt ärende. Om något saknas blir du kontaktad.

När alla handlingar i ditt ärende är kompletta ska du få ett beslut inom 4 veckor.

Startbesked

När du får ditt beslut om startbesked får du börja med din åtgärd. Om du börjar innan du fått startbeskedet blir du skyldig att betala en byggsanktionsavgift eller att återställa det du byggt eller installerat.

När arbetet är färdigt

När byggnationen eller installationen är klar ska du skicka in kontrollplanen. Den ska vara signerad och daterad.

Slutbesked

Du måste få ett slutbesked för att du ska få börja använda det du byggt eller installerat.

Om du börjar använda det innan du fått slutbeskedet blir du skyldig att betala en byggsanktionsavgift.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefontider

Måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

Ha dina uppgifter redo när du ringer

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.