Attefallsåtgärder

Du måste göra en anmälan om du ska utföra en attefallsåtgärd.

Attefallsåtgärder är åtgärder som du inte behöver söka bygglov för, men som du måste anmäla. För att din åtgärd ska räknas som en attefallsåtgärd måste den uppfylla vissa krav.

Bygga attefallshus

Det här gäller för attefallshus.

Bygga takkupor

Takkupor kan räknas som attefallsåtgärder i vissa fall.

Det här gäller om du vill bygga takkupor.

Inreda en ny bostad i ett enbostadshus

Om du vill göra i ordning en till bostad i ditt hus kan det räknas som en attefallsåtgärd.

Det här gäller om du ska inreda en ny bostad i ett enbostadshus.

Bygga till med högst 15 kvadratmeter

För att en tillbyggnad ska räknas som en attefallsåtgärd gäller detta:

 • Den totala arean får vara högst 15 kvadratmeter. Du kan till exempel bygga till 7,5 kvadratmeter på bottenvåningen och bygga ytterligare 7,5 kvadratmeter ovanpå den. 
 • Tillbyggnaden får inte vara högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd.
 • Om tillbyggnaden ska göras närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande.
 • Om du ska göra tillbyggnaden inom ett område med strandskydd måste du ansöka om dispens från strandskydd.

Om din tillbyggnad inte räknas som en attefallsåtgärd ska du istället söka bygglov för tillbyggnad.

Exempel på avgifter

Flera saker påverkar hur mycket ditt ärende kommer att kosta. De här avgifterna är bara exempel.

Attefallstillbyggnad med tekniskt samråd: 9 713 kr.

Attefallstillbyggnad utan tekniskt samråd: 4 415 kr.

Gör en anmälan

Figur som visar stegen i processen för anmälan av byggåtgärd: anmälan, startbesked och slutbesked

Du anmäler din åtgärd med en blankett du skickar med posten. Adressen står på blanketten. Du ska också skicka med vissa handlingar i din anmälan.

Handlingar du ska skicka med i din anmälan

Handläggningen går fortare och enklare om

 • handlingarna du skickar in är fackmässigt utförda och fullständiga.
 • du skickar med fotografier och illustrationer.

Anmälningsblankett

Ska vara ifylld och undertecknad.

Situationsplan

I skala 1:500. Ska visa

 • attefallstillbyggnadens placering på tomten
 • mått till tomtgränser.

Beställ ett kartutdrag

Planritning

I skala 1:100. Ska visa attefallstillbyggnadens rumsindelning rakt ovanifrån.

Fasadritning

I skala 1:100 som visar tillbyggnadens yttre utseende.

Förslag till kontrollplan

En kontrollplan innehåller en sammanställning av vilka kontroller av bygget som ska göras.

Läs mer om kontrollplaner och se exempel.

Mer om ritningarna och handlingarna

Läs om de olika typerna av ritningar och handlingar.

När kommunen har fått din anmälan händer följande:

 • Din anmälan registreras och du får ett mottagningsbevis.
 • Ärenden delas ut till handläggarna två gånger i veckan. Handläggaren som får ditt ärende blir din kontaktperson.
 • Handläggaren gör en första granskning av ditt ärende. Om något saknas blir du kontaktad.

När alla handlingar i ditt ärende är kompletta ska du få ett beslut inom 4 veckor.

Startbesked

När du får ditt beslut om startbesked får du börja med din åtgärd. Om du börjar innan du fått startbeskedet blir du skyldig att betala en byggsanktionsavgift eller att återställa det du byggt eller installerat.

När arbetet är färdigt

När byggnationen eller installationen är klar ska du skicka in kontrollplanen. Den ska vara signerad och daterad.

Slutbesked

Du måste få ett slutbesked för att du ska få börja använda det du byggt eller installerat.

Om du börjar använda det innan du fått slutbeskedet blir du skyldig att betala en byggsanktionsavgift.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefontider

Måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

Ha dina uppgifter redo när du ringer

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.