Skärmtak

Du kan behöva söka bygglov om du ska bygga ett skärmtak.

Skärmtak kan räknas som tillbyggnad

Ett skärmtak kan räknas som en tillbyggnad. Om det gör det måste du söka bygglov för tillbyggnad.

Så söker du bygglov för tillbyggnad.

Bygglovsbefriat skärmtak

Du kan få bygga skärmtak utan att söka bygglov eller göra en anmälan. Det gäller om dessa kriterier är uppfyllda:

  • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
  • skärmtaket får högst vara 15 kvadratmeter. Om du har flera skärmtak på din tomt får de vara högst 15 kvadratmeter sammanlagt.
  • det ska anordnas över skyddad uteplats, altan, balkong eller entré
  • skärmtaket ska placeras minst 4,5 meter från gräns
  • skärmtaket kräver inte bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Telefontider

Måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

Ha dina uppgifter redo när du ringer

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.