Anlägga parkeringsplats

Du behöver ansöka om bygglov om du vill anlägga en parkeringsplats.

Det krävs bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus. Det finns dock vissa undantag från bygglovsplikten.

Så söker du bygglov för parkeringsplats

Handlingar du ska skicka med i din ansökan

Ansökningsblankett

Ska vara ifylld och undertecknad.

Situationsplan

I skala 1:500. Rita in parkeringsplatserna på situationsplanen. Måttsätt parkeringsplatserna och ange minst två avstånd i rät vinkel från tomtgränser. Beställ ett kartutdrag.

Marksektion

I skala 1:200. I de fall där marknivån ändras mer än 50 centimeter ska en marksektionsritning skickas in. Sektionen ska visa nya och befintliga marknivåer och avstånd till tomtgräns eller tomtgränser.

Förslag till kontrollplan

En kontrollplan innehåller en sammanställning av vilka kontroller av bygget som ska göras.

Läs mer om kontrollplaner och se exempel.

Andra handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in din ansökan.

Mer om ritningarna och handlingarna

Läs om de olika typerna av ritningar och handlingar.

Du kan också ansöka med en blankett som du skickar med posten. Adressen står på blanketten.

Blankett för ansökan om bygglov Pdf, 486.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor till handläggaren

Om du har en fråga till din handläggare ska du skicka in den i en e-tjänst. Om du har skickat in frågor tidigare kan du också se vad du och handläggaren har skrivit till varandra.

Skicka en fråga i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Telefontider

Måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

Ha dina uppgifter redo när du ringer

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.