Husutsättning

Läs om vad husutsättning är, när det ska göras och hur det går till.

När du fått ditt startbesked behöver byggnadens läge markeras på tomten innan byggnationen kan starta. Detta kallas husutsättning.

Man gör en husutsättning för att byggnaden ska hamna i rätt läge på tomten (i plan och höjd) enligt bygglovsbeslutet.

Kommunen kan hjälpa till med husutsättningen. Du kan också anlita en annan sakkunnig konsult. På det tekniska samrådet får du veta mer om detta och om vilka regler som finns.

I ett senare skede görs en lägeskontroll av byggnadens läge i plan och höjd för att säkerställa att det stämmer med beräkningarna. Detta är en förutsättning för att byggnationen inte ska inkräkta på intilliggande fastigheter.

Grovutsättning

Grovutsättningen görs innan schaktning. Den innebär att hushörnens läge markeras på marken med träläkt. Markeringarna är till hjälp

  • vid schaktning eller sprängning för grunden
  • för placering av träprofiler som beställaren sätter upp inför finutsättningen.

Finutsättning

Finutsättningen görs efter schaktning. Husets fasadliv markeras ut på träprofiler med spik och uppspända trådar.

Exempel på avgifter

Utsättning av bostadshus (1 - 199 kvadratmeter) och garage, 4 hushörn och 4 garagehörn: 11 900 kr.

Utsättning av bostadshus (1 - 199 kvadratmeter) och garage, 8 hushörn och 4 garagehörn: 13 805 kr.

Husutsättningen faktureras separat, inte samtidigt som bygglovet.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefontider

Måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

Ha dina uppgifter redo när du ringer

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.