Dispens från strandskydd

Se vad du inte får göra inom ett område med strandskydd och hur du ansöker om dispens.

Strandskyddet har två syften:

  • Att se till att allmänheten har tillgång till strandområden.
  • Att djur- och växtlivet ska må bra.

Inom ett område med strandskydd får du bland annat inte

  • Bygga nya byggnader.
  • Ändra en byggnads användning, till exempel genom att bygga om en fiskebod till ett fritidshus. Det gäller om ändringen hindrar allmänheten från att vara i området.
  • Anlägga bryggor.
  • Sätta upp staket.
  • Schakta, spränga eller fälla träd.

Om strandskydd på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sök dispens från strandskyddet

Om du vill bygga något inom ett strandskyddat område måste du ansöka om dispens. Du kan få dispens om det finns särskilda skäl.

Prövning av dispensen görs från fall till fall.

Du ansöker om dispens från strandskydd med en blankett som du skickar med posten. Adressen står på blanketten.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.