Dispens från strandskydd

Se vad du inte får göra inom ett område med strandskydd och hur du ansöker om dispens.

Om det finns särskilda skäl kan du få dispens från strandskyddet.

Strandskyddet har två syften: att se till att allmänheten har tillgång till strandområden och att djur- och växtlivet ska må bra.

Om strandskydd på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inom strandskyddet får du bland annat inte

  • bygga nya byggnader
  • ändra en byggnads användning, till exempel genom att bygga om en fiskebod till ett fritidshus, om det hindrar allmänheten från att vara i området.
  • anlägga bryggor
  • sätta upp staket
  • schakta, spränga eller fälla träd

Sök dispens från strandskyddet

Om du vill bygga något inom ett strandskyddat område måste du ansöka om dispens.

Prövning av dispensen görs från fall till fall. För att du ska kunna få dispens ska det finnas särskilda skäl.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.