Pool och pooltak

Du behöver inte söka bygglov för pool eller badtunna, men andra åtgärder du gör vid poolen kan kräva bygglov.

Tänk på att du som äger fastigheten är ansvarig för

  • att poolens placering följer kommunens detaljplan
  • att du gräver utan risk att förstöra underjordiska ledningar
  • åtgärder för skydd mot drunkning.

Om regler för säkerhet för pool på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pool och badtunna

En pool eller badtunna kräver inte bygglov. Det gäller både om den är ovan eller under marken.

Altan och plank vid poolen

Du kan behöva bygglov om du

Pooltak

Du kan behöva söka bygglov om du vill bygga ett högre pooltak som

  • gör att man kan vistas i vattnet när taket är utdraget
  • ger ett visuellt intryck av att vara en byggnad.

Då räknas pooltaket som en komplementbyggnad och du ska ansöka om bygglov.

Handlingar du ska skicka med i din ansökan

Handläggningen går fortare och enklare om

  • handlingarna du skickar in är fackmässigt utförda och fullständiga.
  • du skickar med fotografier och illustrationer.

Ansökningsblankett

Ska vara ifylld och undertecknad.

Situationsplan

I skala 1:500. Ska visa pooltakets placering och mått till tomtgränser.

Fasadritning

I skala 1:100. Ska visa pooltakets yttre utseende, mått och höjd.

Sektionsritning

I skala 1:100. Ska visa höjden på pooltaket från marken och från poolens botten.

Förslag till kontrollplan

En kontrollplan innehåller en sammanställning av vilka kontroller av bygget som ska göras.

Läs mer om kontrollplaner och se exempel.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefontider

Måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

Ha dina uppgifter redo när du ringer

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.