Mur, plank och staket

Du måste oftast söka bygglov om du vill bygga en mur eller ett plank.

Det du bygger får inte skymma sikten i gatukorsningar eller påverka säkerheten i trafiken på annat sätt.

Då behöver du inte söka bygglov

Du behöver inte bygglov för att bygga

 • Ett staket i trä, smide eller genomsiktliga material som är max 1,1 meter högt.
 • Ett glest smidesstaket eller trådnätsstängsel som är högre än 1,1 meter.
 • Ett plank eller en mur vid uteplats.
  Till en- och tvåbostadshus får du bygga en skyddad uteplats med plank eller mur inom 3,6 meter från bostadshuset. Planket eller muren får vara max 1,8 meter högt.
 • Ett plank eller en mur utanför detaljplanerat område.
  Till en- eller tvåbostadshus utanför detaljplanerat område får du bygga ett plank eller en mur i direkt anslutning till bostadshuset.
 • En stödmur som är max 0,5 meter hög.

Om du vill du bygga närmare din tomtgräns än 4.5 meter ska du ha ett medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt.

Om du inte får godkännande från grannarna kan du istället ansöka om bygglov.

Då behöver du söka bygglov

Om du vill bygga någon annan typ av mur eller plank än de som beskrivs under rubriken Då behöver du inte söka bygglov ska du ansöka om bygglov.

Handlingar du ska skicka med i din ansökan

Handläggningen går fortare och enklare om

 • handlingarna du skickar in är fackmässigt utförda och fullständiga.
 • du skickar med fotografier och illustrationer.

Ansökningsblankett

Ska vara ifylld och undertecknad.

Situationsplan

I skala 1:500. Ska visa muren eller plankets placering. Murens eller plankets längd ska framgå.

Fasadritning

I skala 1:100. Ska visa muren eller plankets utformning. Plankets eller murens höjd ska framgå.

Förslag till kontrollplan

En kontrollplan innehåller en sammanställning av vilka kontroller av bygget som ska göras.

Läs mer om kontrollplaner och se exempel.

Andra handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in din ansökan.

Mer om ritningarna och handlingarna

Läs om de olika typerna av ritningar och handlingar.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefontider

Måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

Ha dina uppgifter redo när du ringer

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.