Göra ändringar på husfasaden

Du kan behöva bygglov om du vill ändra en byggnads yttre utseende.

Då behöver du normalt inte söka bygglov

Du behöver normalt inte söka bygglov om du ska

 • måla om huset i samma färg som huset har nu.
 • byta fasadbeklädnad till samma material som huset har nu
 • byta taktäckningsmaterial till liknande som huset har nu.

Då behöver du söka bygglov

Du behöver söka bygglov om du ska göra en ändring som avsevärt ändrar byggnadens yttre utseende. Det kan till exempel handla om att ändra husets fönster eller dörrar genom att

 • ta bort fönster eller dörrar
 • sätta in nya fönster eller dörrar
 • sätta in ett takfönster
 • ändra storlek på befintliga fönster eller dörrar
 • ändra upphängningsätt
 • byta från spröjsade fönster till fönster utan spröjs
 • byta material
 • byta färg.

Du behöver också söka bygglov om du ska glasa in en balkong eller en befintlig altan.

Handlingar du ska skicka med i din ansökan

Handläggningen går fortare och enklare om

 • handlingarna du skickar in är fackmässigt utförda och fullständiga.
 • du skickar med fotografier och illustrationer.

Anmälningsblankett

Ska vara ifylld och undertecknad.

Fasadritning

I skala 1:100. Ska visa förändringen på fasaden. Om nya fönster eller dörrar sätts in ska dessa måttsättas.

Relationsritning

I skala 1:100. Ska visa den befintliga fasaden.

Förslag till kontrollplan

En kontrollplan innehåller en sammanställning av vilka kontroller av bygget som ska göras.

Läs mer om kontrollplaner och se exempel.

Andra handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in din ansökan.

Mer om ritningarna och handlingarna

Läs om de olika typerna av ritningar och handlingar.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefontider

Måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

Ha dina uppgifter redo när du ringer

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.