Bygga till ett en- eller tvåbostadshus

Om du ska göra en bygga ut ditt hus eller bygga en inglasad altan eller ett skärmtak ska du söka bygglov eller göra en anmälan.

Att bygga till kan innebära att du

 • bygger ut ditt hus med ett eller flera rum
 • bygger en inglasad altan
 • bygger en våning till på ditt hus.

Bygga till - mindre än 15 kvadratmeter

Om du gör en tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter kan det räknas som en attefallsåtgärd. Du behöver inte söka bygglov men ska göra en anmälan.

Gör en anmälan för attefallsåtgärd.

Bygga till - utanför detaljplanerat område

Om du har ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus på landsbygden behöver du i vissa fall varken söka bygglov eller göra en anmälan. Det gäller om dessa punkter är uppfyllda:

 • Tillbyggnaden ska vara liten.
 • Tillbyggnaden placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen (närmare tomtgräns kräver medgivande av granne).
 • Tillbyggnaden inte kräver bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området.
 • Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område eller utanför så kallad sammanhållen bebyggelse. Sammanhållen bebyggelse är en grupp byggnader om 10 till 20 hus som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park. Kontakta oss gärna om du är osäker på om din byggnad ligger utanför sammanhållen bebyggelse eller inte.

Bygga skärmtak

Om ditt skärmtak räknas som en tillbyggnad ska du söka bygglov.

Bygga till - mer än 15 kvadratmeter

Om du bygger till med mer än 15 kvadratmeter ska du söka bygglov.

Handlingar du ska skicka med i din ansökan

Handläggningen går fortare och enklare om

 • handlingarna du skickar in är fackmässigt utförda och fullständiga.
 • du skickar med fotografier och illustrationer.

Ansökningsblankett

Ska vara ifylld och undertecknad.

Situationsplan

I skala 1:500. Situationsplanen ska visa

 • tillbyggnadens placering på tomten
 • mått på tillbyggnaden
 • mått till tomtgränser.

Planritning

I skala 1:100. Ska visa tillbyggnadens rumsindelning rakt ovanifrån.

Fasadritning

I skala 1:100. Ska visa tillbyggnadens yttre utseende.

Sektionsritning

I skala 1:100. Ska visa tillbyggnaden i genomskärning med rumshöjder.

Andra handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in din ansökan.

Mer om ritningarna och handlingarna

Läs om de olika typerna av ritningar och handlingar.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefontider

Måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

Ha dina uppgifter redo när du ringer

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.