Bygga hus eller andra byggnader

Du behöver ansöka om bygglov när du ska bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, flerbostadshus eller en ny byggnad för verksamhet.

Handlingar du ska skicka med i din ansökan

Handläggningen går fortare och enklare om

 • handlingarna du skickar in är fackmässigt utförda och fullständiga.
 • du skickar med fotografier och illustrationer.

Ansökningsblankett

Ska vara ifylld och undertecknad.

Planritning

I skala 1:100. Detta ska redovisas:

 • Alla våningsplan med yttermått och rumsindelningar. (För att kunna beräkna arean.)
 • En detaljerad planlösning med möbler inritade. (För att kunna bedöma tillgängligheten.)

Fasadritning

I skala 1:100. Detta ska redovisas:

 • Alla fasader.
 • Nya plushöjder.
 • Nya marknivåer.
 • Befintliga marknivåer.
 • Takvinkel (i grader från horisontalplanet).
 • Anslutningen till grannfastighetens fastighetsgräns. (Gäller endast om marknivån ändras vid fastighetsgränsen.)

Sektionsritning

I skala 1:100. Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa

 • våningshöjd
 • färdiga golvnivåer
 • takvinkel
 • marknivå vid entréer.

Situationsplan

(På nybyggnadskarta.) I skala 1:500. Detta ska redovisas:

 • Den planerade nybyggnaden.
 • Måttsättning (längd och bredd).
 • Avstånd till tomtgränser.

Beställ ett kartutdrag

Markplaneringsritning

I skala 1:200. Detta ska redovisas:

 • höjd vid entréer
 • angöring
 • in- och utfarter
 • ur tillgänglighetssynpunkt relevant markbeläggning
 • avfallshantering
 • parkeringsmöjligheter
 • eventuella murar
 • markens lutning
 • trädplantering.

Teknisk beskrivning

Anmälan om kontrollansvarig

Du gör anmälan om kontrollansvarig på ansökningsblanketten.

Den kontrollansvarige ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den du anlitar måste vara certifierad.

Mer om den kontrollansvariges roll.

Andra handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in din ansökan.

Mer om ritningarna och handlingarna

Läs om de olika typerna av ritningar och handlingar.

Exempel på avgifter

Flera saker påverkar hur mycket ditt ärende kommer att kosta. Uppgifterna på den här sidan är bara ett exempel.

Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus: 25 607 kr.

Fullständig nybyggnadskarta, mindre än 1 999 kvm tomtyta: 5 712 kr.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefontider

Måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

Ha dina uppgifter redo när du ringer

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.