Bygga en komplementbyggnad

Du kan behöva söka bygglov eller göra en anmälan om du ska bygga en komplementbyggnad, som ett garage, ett förråd eller en gäststuga.

Om du vill bygga en komplementbyggnad på din tomt kan du behöva ansöka om bygglov.

En komplementbyggnad ses som en nybyggnad. Inom detaljplanerat område måste du förhålla dig till den detaljplan som styr ditt område.

Om komplementbyggnaden räknas som attefallshus eller friggebod gäller andra regler.

Om att bygga attefallshus

Om att bygga friggebod

Bygga utanför detaljplanerat område

Handlingar du ska skicka med i din ansökan

Handläggningen går fortare och enklare om

  • handlingarna du skickar in är fackmässigt utförda och fullständiga.
  • du skickar med fotografier och illustrationer.

Blankett för ansökan

Ska vara ifylld och undertecknad.

Situationsplan

I skala 1:500.

Planritning

I skala 1:100.

Fasadritning

I skala 1:100

Sektionsritning

I skala 1:100

Förslag till kontrollplan

En kontrollplan innehåller en sammanställning av vilka kontroller av bygget som ska göras.

Läs mer om kontrollplaner och se exempel.

Andra handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in din ansökan.

Mer om ritningarna och handlingarna

Läs om de olika typerna av ritningar och handlingar.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefontider

Måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

Ha dina uppgifter redo när du ringer

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.