Attefallshus

Du måste göra en anmälan för att få bygga attefallshus.

Du får du bygga ett eller flera fristående attefallshus på din tomt. Du behöver inte söka bygglov men måste göra en anmälan.

Ett attefallshus kan användas som

 • komplementbyggnad. Till exempel garage, förråd eller växthus.
 • komplementbostadshus. Till exempel permanentbostad eller fritidshus.

Om byggnaden ska användas som ett komplementbostadshus ska den uppfylla plan- och bygglagens tekniska egenskapskrav och kraven på tillgänglighet.

Boverkets information om krav på byggnadsverk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Då räknas ett hus som attefallshus

För att ett hus ska räknas som ett attefallshus ska följande vara uppfyllt:

 • Den totala byggnadsarean är högst 30 kvadratmeter. Du kan till exempel bygga ett hus på 30 kvadratmeter eller två hus på 15 kvadratmeter var.
 • Huset eller husen ska byggas i den omedelbara närheten till ditt bostadshus.
 • De ska placeras minst 4,5 meter från din tomtgräns. Vill du bygga närmare tomtgränsen ska du ha ett godkännande från berörda grannar. Godkännandet bör vara skriftligt.
 • Den högsta höjden, taknockshöjden, är högst 4 meter.
 • De placeras inte närmare en järnväg än 30 meter från spårets mitt.

Om attefallshus på boverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handlingar du ska skicka med i din anmälan

Handläggningen går fortare och enklare om

 • handlingarna du skickar in är fackmässigt utförda och fullständiga.
 • du skickar med fotografier och illustrationer.

Anmälningsblankett

Ska vara ifylld och undertecknad.

Situationsplan

I skala 1:500. Ska visa

 • attefallshusets placering på tomten
 • mått till tomtgränser.

Planritning

I skala 1:100. Ska visa attefallshusets rumsindelning rakt ovanifrån.

Fasadritning

I skala 1:100. Ska visa byggnadens yttre utseende.

Förslag till kontrollplan

En kontrollplan innehåller en sammanställning av vilka kontroller av bygget som ska göras.

Läs mer om kontrollplaner och se exempel.

Mer om ritningarna och handlingarna

Läs om de olika typerna av ritningar och handlingar.

När kommunen har fått din anmälan händer följande:

 • Din anmälan registreras och du får ett mottagningsbevis.
 • Ärenden delas ut till handläggarna två gånger i veckan. Handläggaren som får ditt ärende blir din kontaktperson.
 • Handläggaren gör en första granskning av ditt ärende. Om något saknas blir du kontaktad.

När alla handlingar i ditt ärende är kompletta ska du få ett beslut inom 4 veckor.

2. Startbesked - nu får du börja

När du får ditt beslut om startbesked får du börja med din åtgärd. Om du börjar innan du fått startbeskedet blir du skyldig att betala en byggsanktionsavgift eller att återställa det du byggt eller installerat.

När arbetet är färdigt

När byggnationen eller installationen är klar ska du skicka in kontrollplanen. Den ska vara signerad och daterad.

3. Slutbesked - nu får du börja använda det du byggt eller installerat

Du måste få ett slutbesked för att du ska få börja använda det du byggt eller installerat.

Om du börjar använda det innan du fått slutbeskedet blir du skyldig att betala en byggsanktionsavgift.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefontider

Måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

Ha dina uppgifter redo när du ringer

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.