Husutsättning

Läs om vad husutsättning är, när det ska göras och hur det går till.

När du fått ditt startbesked behöver byggnadens läge markeras på tomten innan byggnationen kan starta. Detta kallas husutsättning.

Kommunen kan hjälpa till med husutsättningen. Du kan också anlita en annan sakkunnig konsult. På det tekniska samrådet får du veta mer om detta och om vilka regler som finns.

Man gör en husutsättning för att byggnaden ska hamna i rätt läge (både i plan och höjd) på tomten enligt bygglovsbeslutet. Senare görs också en lägeskontroll av byggnadens läge. Det görs för att man ska vara säker på att läget stämmer med beräkningarna. Detta är en förutsättning för att byggnationen inte ska inkräkta på intilliggande fastigheter.

Grovutsättning

Grovutsättning görs innan schaktning och innebär att hushörnens läge markeras på marken med träläkt. Markeringarna är till hjälp vid schaktning eller sprängning för grunden och för placering av träprofiler som beställaren sätter upp inför finutsättningen.

Finutsättning

Finutsättning sker efter schaktning. Husets fasadliv markeras ut på träprofiler med hjälp av spik och uppspända trådar.

Exempel på kostnad

Husutsättningen faktureras separat. Inte samtidigt som bygglovet.

Se exempel på kostnad för husutsättning

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Telefontider 5 juli - 15 augusti

Vecka 27 (5 - 11 juli): Måndag till torsdag klockan 13.00 - 14.30.

Vecka 28 (12 - 18 juli): Måndag till torsdag klockan 13.00 - 14.30.

Vecka 29 (19 - 25 juli): Måndag, onsdag och fredag klockan 13.00 - 14.30.

Vecka 30 (26 juli - 1 augusti): Tisdag och torsdag klockan 13.00 - 14.30.

Vecka 31 (2 - 8 augusti): Tisdag och torsdag klockan 13.00 - 14.30.

Vecka 32 (9 - 15 augusti): Måndag till torsdag klockan 13.00 - 14.30

Ordinarie telefontider

Måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.