Avgifter

Se exempel på avgifter för bygglov, anmälan, nybyggnadskarta, husutsättning med mera.

Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus: 25 607 kr.

Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd (till exempel garage): 14 128 kr.

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd (till exempel garage): 9 713 kr.

Tillbyggnad

Tillbyggnad av huvudbyggnad, med tekniskt samråd: 14 128 kr.

Tillbyggnad av huvudbyggnad, utan tekniskt samråd: 9 713 kr.

Attefallsåtgärder

Attefallshus (max 30 kvm) med tekniskt samråd (anmälan): 9 713 kr.

Attefallshus (max 30 kvm) utan tekniskt samråd (anmälan) 4 415 kr.

Attefallstillbyggnad (max 15 kvm) med tekniskt samråd (anmälan): 9 713 kr.

Attefallstillbyggnad (max 15 kvm) utan tekniskt samråd (anmälan): 4 415 kr.

Nybyggnadskarta

Fullständig nybyggnadskarta, mindre än 1 999 kvm tomtyta: 5 712 kr.

Enkel nybyggnadskarta, mindre än 1 999 kvm tomtyta: 2 666 kr.

Utsättning

Utsättning av bostadshus (1 - 199 kvadratmeter)och garage, 4 hushörn och 4 garagehörn: 11 900 kr.

Utsättning av bostadshus (1 - 199 kvadratmeter) och garage, 8 hushörn och 4 garagehörn: 13 805 kr.

Förhandsbesked

Förhandsbesked utanför planlagt område: 16 777 kr.

Förhandsbesked inom detaljplanerat område: 15 011 kr.

Eldstad och rökkanal

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal: 3 091 kr.

Inglasning

Inglasning av befintlig altan, skärmtak eller balkong utan tekniskt samråd: 4 857 kr.

Marklov

Marklovspliktig åtgärd, med tekniskt samråd: 10 155 kr.

Marklovspliktig åtgärd, utan tekniskt samråd: 6 623 kr.

Anmälan om rivning

Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd: 8 389 kr.

Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd: 3 091 kr.

Rivningslov

Rivningslov, med tekniskt samråd: 10 155 kr.

Rivningslov, utan tekniskt samråd: 6 623 kr.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefontider

Måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

Ha dina uppgifter redo när du ringer

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.