Avgifter

Se exempel på avgifter för bygglov, anmälan, nybyggnadskarta, husutsättning med mera.

Kommunen tar ut en avgift för bygglov, anmälan, förhandsbesked, nybyggnadskarta, husutsättning och strandskyddsdispens. Vad det kostar beror på hur mycket tid vi lägger ner på ditt ärende.

Tänk på att kostnaderna bara är exempel. Flera saker påverkar hur mycket ditt ärende kommer att kosta. Om det blir en liten avvikelse mot detaljplanen eller om platsen du vill ha lovet för ligger utanför planlagt område kostar det mer.

Se alla avgifter för bygglov och anmälningar i Taxa för bygglov och strandskyddsdispens Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Exempel på avgifter

Nybyggnad

Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus: 25 607 kr.

Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd (till exempel garage): 14 128 kr.

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd (till exempel garage): 9 713 kr.

Tillbyggnad

Tillbyggnad av huvudbyggnad, med tekniskt samråd: 14 128 kr.

Tillbyggnad av huvudbyggnad, utan tekniskt samråd: 9 713 kr.

Attefallshus

Attefallshus (max 30 kvm) med tekniskt samråd (anmälan): 9 713 kr.

Attefallshus (max 30 kvm) utan tekniskt samråd (anmälan) 4 415 kr.

Attefallstillbyggnad (max 15 kvm) med tekniskt samråd (anmälan): 9 713 kr.

Attefallstillbyggnad (max 15 kvm) utan tekniskt samråd (anmälan): 4 415 kr.

Nybyggnadskarta

Fullständig nybyggnadskarta, mindre än 1 999 kvm tomtyta: 5 712 kr.

Enkel nybyggnadskarta, mindre än 1 999 kvm tomtyta: 2 666 kr.

Utsättning

Utsättning av bostadshus (1 - 199 kvm)och garage, 4 hushörn och 4 garagehörn: 11 900 kr.

Utsättning av bostadshus (1 - 199 kvm) och garage, 8 hushörn och 4 garagehörn: 13 805 kr.

Förhandsbesked

Förhandsbesked utanför planlagt område: 16 777 kr.

Eldstad och rökkanal

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal: 3 091 kr.

Inglasning

Inglasning av befintlig altan/skärmtak/balkong, utan tekniskt samråd: 4 857 kr.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Telefontider 5 juli - 15 augusti

Vecka 27 (5 - 11 juli): Måndag till torsdag klockan 13.00 - 14.30.

Vecka 28 (12 - 18 juli): Måndag till torsdag klockan 13.00 - 14.30.

Vecka 29 (19 - 25 juli): Måndag, onsdag och fredag klockan 13.00 - 14.30.

Vecka 30 (26 juli - 1 augusti): Tisdag och torsdag klockan 13.00 - 14.30.

Vecka 31 (2 - 8 augusti): Tisdag och torsdag klockan 13.00 - 14.30.

Vecka 32 (9 - 15 augusti): Måndag till torsdag klockan 13.00 - 14.30

Ordinarie telefontider

Måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.