Avgifter

Se exempel på avgifter för bygglov, anmälan, nybyggnadskarta, husutsättning med mera.

Kommunen tar ut en avgift för bygglov, anmälan, förhandsbesked, nybyggnadskarta, husutsättning och strandskyddsdispens. Vad det kostar beror på hur mycket tid vi lägger ner på ditt ärende.

Tänk på att kostnaderna bara är exempel. Flera saker påverkar hur mycket ditt ärende kommer att kosta. Om det blir en liten avvikelse mot detaljplanen eller om platsen du vill ha lovet för ligger utanför planlagt område kostar det mer.

Se alla avgifter för bygglov och anmälningar i Taxa för bygglov och strandskyddsdispensPDF

Exempel på avgifter

Tjänst

Kostnad

Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus

25 607 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd (till exempel garage)

14 128 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd (till exempel garage)

9 713 kr

Inglasning av befintlig altan/skärmtak/balkong, utan tekniskt samråd.

4 857 kr

Tillbyggnad av huvudbyggnad, med tekniskt samråd

14 128 kr

Tillbyggnad av huvudbyggnad, utan tekniskt samråd

9 713 kr

Förhandsbesked utanför planlagt område

16 777 kr

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal

3 091 kr

Attefallshus (max 30 kvm) med tekniskt samråd (anmälan)

9 713 kr

Attefallshus (max 30kvm) utan tekniskt samråd (anmälan)

4 415 kr

Attefallstillbyggnad (max 15 kvm) med tekniskt samråd (anmälan)

9 713 kr

Attefallstillbyggnad (max 15 kvm) utan tekniskt samråd (anmälan)

4 415 kr

Fullständig nybyggnadskarta, mindre än 1 999 kvm tomtyta

5 712 kr

Enkel nybyggnadskarta, mindre än 1 999 kvm tomtyta

2 666 kr

Utsättning av bostadshus (1 - 199 kvm)och garage, 4 hushörn och 4 garagehörn

11 900 kr

Utsättning av bostadshus (1 - 199 kvm) och garage, 8 hushörn och 4 garagehörn

13 805 kr

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Bygglovshandläggarnas telefontider: måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.