Avgifter

Se exempel på avgifter för bygglov, anmälan, nybyggnadskarta, husutsättning med mera.

Kommunen tar ut en avgift för bygglov, anmälan, förhandsbesked, nybyggnadskarta, husutsättning och strandskyddsdispens. Vad det kostar beror på hur mycket tid vi lägger ner på ditt ärende.

Tänk på att kostnaderna bara är exempel. Flera saker påverkar hur mycket ditt ärende kommer att kosta. Om det blir en liten avvikelse mot detaljplanen eller om platsen du vill ha lovet för ligger utanför planlagt område kostar det mer.

Se alla avgifter för bygglov och anmälningar i Taxa för bygglov och strandskyddsdispensPDF

Exempel på avgifter

Tjänst

Kostnad

Bygglov och teknisk kontroll - nybyggnad av en- eller tvåbostadshus

24 302 kr

Bygglov och teknisk kontroll - komplementbyggnad, med tekniskt samråd (till exempel garage)

13 408 kr

Bygglov och teknisk kontroll - komplementbyggnad, utan tekniskt samråd (till exempel garage)

9 218 kr

Bygglov och startbesked för inglasning av befintlig altan eller skärmtak, utan tekniskt samråd.

4 609 kr

Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus, med tekniskt samråd

13 408 kr

Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus, utan tekniskt samråd

9 218 kr

Förhandsbesked inom planlagt område

9 218 kr

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal

7 961 kr

Attefallshus (max 25 kvm) med tekniskt samråd (anmälan)

9 218 kr

Attefallshus (max 25kvm) utan tekniskt samråd (anmälan)

4 190 kr

Attefallstillbyggnad (max 15 kvm) med tekniskt samråd (anmälan)

5 866 kr

Atefallstillbyggnad (max 15 kvm) utan tekniskt samråd (anmälan)

4 190 kr

Fullständig nybyggnadskarta, mindre än 1 999 kvm tomtyta

5 580 kr

Enkel nybyggnadskarta, mindre än 1 999 kvm tomtyta

2 604 kr

Utsättning av bostadshus och garage, 4 hushörn (1 - 199 kvm)

9 300 kr

Utsättning av bostadshus och garage, 8 hushörn och 4 garagehörn

10 788 kr

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00

Bygglovshandläggarnas telefontider: måndag - torsdag klockan 13.00 - 14.30

Telefontider i sommar, vecka 28 - 32
vecka 28 - måndag och onsdag 13.00 - 14.30
vecka 29 - 31 stängt
Vecka 32 - måndag, onsdag, fredag 13.00 - 14.30

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.