Avgifter

Se exempel på avgifter för bygglov, anmälan, nybyggnadskarta, husutsättning med mera.

Kommunen tar ut en avgift för bygglov, anmälan, förhandsbesked, nybyggnadskarta, husutsättning och strandskyddsdispens. Vad det kostar beror på hur mycket tid vi lägger ner på ditt ärende.

Tänk på att kostnaderna bara är exempel. Flera saker påverkar hur mycket ditt ärende kommer att kosta. Om det blir en liten avvikelse mot detaljplanen eller om platsen du vill ha lovet för ligger utanför planlagt område kostar det mer.

Se alla avgifter för bygglov och anmälningar i Taxa för bygglov och strandskyddsdispensPDF

Exempel på avgifter

Tjänst

Kostnad

Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus

25 085 kr

Komplementbyggnad, med tekniskt samråd (till exempel garage)

13 840 kr

Bygglov och teknisk kontroll - komplementbyggnad, utan tekniskt samråd (till exempel garage)

9 515 kr

Bygglov och startbesked för inglasning av befintlig altan eller skärmtak, utan tekniskt samråd.

4 758 kr

Tillbyggnad av huvudbyggnad, med tekniskt samråd

13 840 kr

Tillbyggnad av av huvudbyggnad, utan tekniskt samråd

9 515 kr

Förhandsbesked inom planlagt område

9 515 kr

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal

3 028 kr

Attefallshus (max 25 kvm) med tekniskt samråd (anmälan)

9 515 kr

Attefallshus (max 25kvm) utan tekniskt samråd (anmälan)

4 325 kr

Attefallstillbyggnad (max 15 kvm) med tekniskt samråd (anmälan)

9 515 kr

Attefallstillbyggnad (max 15 kvm) utan tekniskt samråd (anmälan)

4 325 kr

Fullständig nybyggnadskarta, mindre än 1 999 kvm tomtyta

5 676 kr

Enkel nybyggnadskarta, mindre än 1 999 kvm tomtyta

2 648 kr

Utsättning av bostadshus och garage, 4 hushörn (1 - 199 kvm)

9 460 kr

Utsättning av bostadshus och garage, 8 hushörn och 4 garagehörn

10 973 kr

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Bygglovshandläggarnas telefontider: måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.