Ansök om bygglov eller anmäl en byggåtgärd

Hämta ansökningsblanketter och se vilka ritningar och handlingar du ska ha med i din ansökan.

Se hur det går till när du ska ansöka om bygglov eller göra en anmälan: Bygglov och anmälan - så funkar det

Bygglov

Du ansöker om bygglov med en blankett som du skickar med posten. Adressen står på blanketten.

Handläggningen går fortare om handlingarna du skickar in är fackmässigt utförda och fullständiga.

Det ska din ansökan om bygglov innehålla

  • Ifylld och undertecknad ansökningsblankett.
  • Plan-, fasad- och sektionsritningar i skala 1:100.
  • Situationsplan i skala 1:500.
  • Markplaneringsritning i skala 1:200, om det gäller ett nytt bostadshus.
  • Anmälan av kontrollansvarig.

Beskrivningar av de olika ritningarna och handlingarna

Vissa typer av bygglov kräver att du skickar in andra handlingar. Om du är osäker på vad du behöver skicka med i din ansökan, hör av dig till bygglovshandläggarna.

Se vilka handlingar som behövs för den typ av bygglov du vill söka

Anmälan om byggåtgärd

Du anmäler din byggåtgärd med en blankett du skickar med posten. Adressen står på blanketten.

Det ska din anmälan innehålla

  • Ifylld och undertecknad ansökningsblankett.
  • Andra handlingar. Vilka beror på vad du anmäler.

Se vilka handlingar som behövs för den åtgärd du vill göra

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Bygglovshandläggarnas telefontider: måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.