Anmälan om byggåtgärd - så ser processen ut

Se hur det går till när du anmäler en byggåtgärd, som till exempel attefallshus eller takkupa.

Figur som visar stegen i processen: anmälan, startbesked och slutbesked

1. Anmälan

Du lämnar in en anmälan. En handläggare hos oss tar hand om ditt ärende och blir din kontaktperson. Om ditt ärende inte är komplett kommer du bli kontaktad av oss. När ditt ärende är komplett börjar en av våra handläggare granska ditt ärende.

2. Startbesked - nu får du börja bygga

När alla handlingar i ditt ärende är kompletta kan vår handläggare ta beslut om startbesked. När du får startbeskedet får du påbörja byggnationen eller installationen. Påbörjar du jobbet innan du fått startbesked blir du skyldig att betala byggsanktionsavgift eller att återställa byggnationen eller installationen.

3. Slutbesked - nu får du börja använda det du byggt

Vi ger dig ett slutbesked. Det krävs för att du ska få ta anläggningen eller byggnaden i bruk. Om du flyttar in eller börjar använda anläggningen eller byggnaden innan du fått slutbesked bli du skyldig att betala byggsanktionsavgift.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefontider

Måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

Ha dina uppgifter redo när du ringer

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.