Bygglov - så ser processen ut

Se hur det går till när du ansöker om bygglov. Från att du skickar din ansökan till att du kan börja använda det du byggt.

Förberedelser

Ansök i god tid

Sök bygglov i god tid innan du planerar att påbörja ditt projekt. Handläggningstiderna kan variera under året. Om du ansöker i tid kan du vara säker på att du får ett beslut innan du tänkt börja bygga.

Förbered din ansökan

Förbered din ansökan genom att ta fram alla ritningar och handlingar som krävs.

Handläggningen går fortare och enklare om

  • handlingarna du skickar in är fackmässigt utförda och fullständiga.
  • du skickar med fotografier och illustrationer.

Ta reda på hur detaljplanen för området ser ut

Om du bor inom detaljplanerat område behöver du veta hur detaljplanen ser ut. En detaljplan beskriver bland annat

  • vad som får byggas i ett område
  • hur stora byggnaderna får vara.

Om du ska bygga där det gäller speciella regler - ta reda på vad som gäller

På landsbygden

Om att bygga på landsbygden.

Nära din tomtgräns

Om du vill bygga nära din tomtgräns.

I område med strandskydd

Om dispens från strandskydd

Figur som visar stegen i processen för att söka bygglov: ansökan, bygglov, tekniskt samråd, startbesked, byggstart, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked.

Beskrivning av processen för att ansöka om bygglov

1. Ansökan

Du ansöker om bygglov i en e-tjänst. Du ska också skicka med vissa handlingar i din ansökan.

Sök bygglov i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen handlägger din ansökan

När bygglovsenheten utsett en handläggare till ditt ärende skickar vi ett meddelande till dig. Om du som ansöker inte är fastighetsägare, skickar vi även ett meddelande till fastighetsägaren.

Din handläggare granskar och kontrollerar din ansökan för att se att den

  • följer de bestämmelser som finns
  • uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen.

De flesta beslut fattas av handläggaren själv. Större eller mer komplicerade ärenden beslutas av nämnden.

Kommunen ska besluta om din lovansökan inom tio veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan.

2. Beslut om bygglov

När du får ditt beslut om bygglov ska du läsa igenom det noga. Där står vad som gäller.

I samband med bygglovet får du faktura för lov och startbesked.

Avgifter för bygglov.

Innan du börjar bygga måste du få ett startbesked.

Om du har ett enklare ärende kan du få startbeskedet samtidigt som bygglovet.

I de flesta andra fall får du startbeskedet efter du har haft ett tekniskt samråd med kommunen.

3. Tekniskt samråd

När du fått bygglov kommer kommunen att kalla dig till ett tekniskt samråd. Då granskas de tekniska förutsättningarna för att avgöra om du kan få ett startbesked.

Du kan behöva komplettera med fler handlingar för att få startbeskedet. Du skickar in kompletteringarna i en e-tjänst.

Komplettera ditt ärende och begär startbesked i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du fått startbesked får du börja bygga.

Om du börjar bygga innan du får ett startbesked blir du skyldig att betala en byggsanktionsavgift, eller att återställa det du byggt.

4. Startbesked

5. Byggstart - nu kan du börja bygga

När du har fått ditt startbesked ska dessutom bygglovet ha vunnit laga kraft innan du får börja bygga.

Boverkets information om laga kraft för lov. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Arbetsplatsbesök

Vid större byggnationer gör kommunen ett arbetsplatsbesök. Där ska även den som är kontrollansvarig delta. Under besöket följs kontrollplanen och bygglovet upp. Efter arbetsplatsbesöket skickar kommunen ett protokoll till dig.

7. Slutsamråd

När ditt bygge börjar bli färdigt ska du meddela din handläggare. Gör det i god tid.

En tid för slutsamråd bokas in hos din handläggare tillsammans med den kontrollansvarige.

8. Slutbesked - nu får du flytta in

När du som byggherre visat att alla krav är uppfyllda godkänner kommunen byggprojektet. Det görs genom att du får ett slutbesked.

Kom ihåg att du inte får börja använda byggnaden innan du fått ett slutbesked. Om du gör det får du betala en byggsanktionsavgift.

Du ansöker om slutbesked i en e-tjänst. Du som är kontrollansvarig kan också använda tjänsten.

Ansök om slutbesked i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Telefontider

Måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

Ha dina uppgifter redo när du ringer

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.