Avgifter för byggärenden

Se exempel på avgifter för bygglov, anmälan, nybyggnadskarta, husutsättning med mera.

Kommunen tar ut avgifter för ärenden som kräver bygglov eller anmälan. Vad det kostar beror på hur mycket tid som läggs på ditt ärende.

Tänk på att avgifterna på den här sidan bara är exempel. Flera saker påverkar hur mycket ditt ärende kommer att kosta. Vissa faktorer gör att det kostar mer. Till exempel om

  • det blir en liten avvikelse mot detaljplanen
  • platsen du vill ha lovet för ligger utanför detaljplanerat område.

Bygga nytt

Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus: 27 173 kr.

Attefallshus med tekniskt samråd: 10 307 kr.

Attefallshus utan tekniskt samråd: 4 685 kr.

Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd: 14 992 kr.

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd: 10 307 kr.

Bygga till

Bygga till en huvudbyggnad, med tekniskt samråd: 14 992 kr.

Bygga till en huvudbyggnad, utan tekniskt samråd: 10 307 kr.

Attefallstillbyggnad med tekniskt samråd: 10 307 kr.

Attefallstillbyggnad utan tekniskt samråd: 4 685 kr.

Nybyggnadskarta

Enkel nybyggnadskarta, mindre än 1 999 kvm tomtyta: 2940 kr.

Fullständig nybyggnadskarta, mindre än 1 999 kvm tomtyta: 6300 kr.

Utsättning

Utsättning av bostadshus (1 - 199 kvadratmeter) och garage, 4 hushörn och 4 garagehörn: prisuppgift kommer.

Utsättning av bostadshus (1 - 199 kvadratmeter) och garage, 8 hushörn och 4 garagehörn: prisuppgift kommer.

Mur och plank

Bygga mur eller plank, med tekniskt samråd: 11 244 kr.

Bygga mur eller plank, utan tekniskt samråd: 6 559 kr.

Skyltar och ljusanordningar

Sätta upp en skylt eller ljusanordning med liten påverkan på omgivningen: 6 559 kr.

Sätta upp en skylt eller ljusanordning med stor påverkan på omgivningen: 8 433 kr.

Fasadändring och ändrad användning

Ändring, med tekniskt samråd: 13 118 kr.

Ändring, utan tekniskt samråd: 8 433 kr.

Pooltak och skärmtak

Bygga ett bygglovspliktigt pooltak eller skärmtak: 6 559 kr.

Rivningslov

Rivningslov, med tekniskt samråd: 10 776 kr.

Rivningslov, utan tekniskt samråd: 7 028 kr.

Anmälan om rivning

Anmälan om rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd: 8 902 kr.

Anmälan om rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd: 3 280 kr.

Marklov

Marklovspliktig åtgärd, med tekniskt samråd: 10 776 kr.

Marklovspliktig åtgärd, utan tekniskt samråd: 7 028 kr.

Inglasning

Inglasning av befintlig altan, skärmtak eller balkong, utan tekniskt samråd: 5 154 kr.

Eldstad och rökkanal

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal: 3 280 kr.

Förhandsbesked

Förhandsbesked, utanför planlagt område: 17 803 kr.

Förhandsbesked, inom detaljplanerat område: 15 929 kr.

Attefallstakkupor

Attefallstakkupor, med tekniskt samråd: 6 559 kr.

Attefallstakkupor, utan tekniskt samråd: 4 217 kr.

Strandskyddsdispens

Ansökan om strandskyddsdispens: 9 839 kr.

Parkeringsplats

Anlägga parkeringsplats, med tekniskt samråd: 11 244 kr.

Anlägga parkeringsplats, utan tekniskt samråd: 6 559 kr.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Telefontider

Måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

Ha dina uppgifter redo när du ringer

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.