Markanvisning för kvarteret Berg

Hallsbergs kommun bjuder in till markanvisning för flerbostadshus i valfri upplåtelseform på en attraktiv central tomt i Hallsbergs tätort.

Nytt datum för sista inlämningsdag av förslag är den 12 september 2021.

Översiktskarta över Hallsberg- Vibytorp markerat i gult

Bildtext: Översiktskarta över Hallsberg- kvarteret Berg markerat i blått.

Kvarteret Berg ligger mitt i Hallsbergs hjärta med närhet till köpcentrum, restauranger och järnvägsstation. Därifrån tar det 20 minuter till Örebro och 1 timme och 30 minuter till Stockholm Central. Kvarterets läge erbjuder utsikt över öppna fält och skogar som är svårslagen för ett centrumnära läge.

Området är cirka 7 400 m² och får enligt detaljplanen bebyggas i tre plan (+ suterrängvåning för byggnation intill Västra Storgatan). Tillåten exploatering för bostadsändamål uppgår till cirka
8 700 kvadratmeter ljus BTA.

Markanvisningen ger möjlighet till uppförande av flerbostadshus i valfri upplåtelseform där bostadsbeståndet uppvisar en skälig boendekostnad och erbjuder god livskvalitet för de boende. Parkeringsmöjligheter för boende ska tillgodoses inom området. Förslag önskas uppvisa estetiskt tilltalande byggnadsgestaltning och att projektet utformas med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv.

Kvarteret Berg där området för markanvisning markerats i rött.

Förslag

Förslag som lämnas in bedöms och jämförs mot andra inlämnade förslag. Det bästa helhetsförslaget utses och utsedd exploatör erbjuds att teckna markanvisningsavtal med Hallsbergs kommun. Mer information hittar ni i inbjudan.

Välkommen med ert förslag senast den 12 september 2021.

Inbjudan - markanvisning för kvarteret Berg Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

Här kommer vi att publicera svar på samtliga frågor som kommer in till vår mark- och exploateringsingenjör.

Vi noterar att byggrätten medför tillåten exploatering för bostadsändamål upp till 8700 kvm ljus BTA. Samtidigt illustreras det i planbeskrivningen och i inbjudan en möjlig bebyggelse om 40-50 lägenheter. Vilken av dessa två förutsättningar är det som gäller?

Byggrätten uppgår till 8700 kvm ljus BTA för det anvisade området. Det är 3 våningar + suterräng för byggnation närmast rondellen.

Utöver dessa förutsättningar finns det även möjlighet att bygga inredd vindsvåning då det inte finns något hinder i detaljplanen för detta, det är dock inte inräknat i byggrätten eller priset.

Illustrationen i detaljplanen är enbart ett förslag på bebyggelse, där byggrätten inte är utnyttjad fullt ut.

Finns det någon parkeringsnorm för området Kvarteret Berg?

Det finns ingen uttalad parkeringsnorm, men uppskattningsvis minst 0,9 parkeringsplatser per lägenhet.

Kontakta mark- och exploateringsingenjören

Caroline Wiberg
Telefon: 0582-68 51 52
E-post: caroline.wiberg@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.