Markanvisning för kvarteret Berg

Hallsbergs kommun bjuder in till markanvisning för flerbostadshus i valfri upplåtelseform på en attraktiv central tomt i Hallsbergs tätort.

Översiktskarta över Hallsberg- Vibytorp markerat i gult

Bildtext: Översiktskarta över Hallsberg- kvarteret Berg markerat i blått.

Kvarteret Berg ligger mitt i Hallsbergs hjärta med närhet till köpcentrum, restauranger och järnvägsstation. Därifrån tar det 20 minuter till Örebro och 1 timme och 30 minuter till Stockholm Central. Kvarterets läge erbjuder utsikt över öppna fält och skogar som är svårslagen för ett centrumnära läge.

Området är cirka 7 400 m² och får enligt detaljplanen bebyggas i tre plan (+ suterrängvåning för byggnation intill Västra Storgatan). Tillåten exploatering för bostadsändamål uppgår till cirka
8 700 kvadratmeter ljus BTA.

Markanvisningen ger möjlighet till uppförande av flerbostadshus i valfri upplåtelseform där bostadsbeståndet uppvisar en skälig boendekostnad och erbjuder god livskvalitet för de boende. Parkeringsmöjligheter för boende ska tillgodoses inom området. Förslag önskas uppvisa estetiskt tilltalande byggnadsgestaltning och att projektet utformas med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv.

Fastighetskarta Vibytorp

Bildtext: Kvarteret Berg där området för markanvisning markerats i rött.

Ansökan

Förslag som lämnas in bedöms och jämförs mot andra inlämnade förslag. Det bästa helhetsförslaget utses och utsedd exploatör erbjuds att teckna markanvisningsavtal med Hallsbergs kommun. Mer information hittar ni i inbjudan.

Välkommen med ert förslag senast den 15 augusti 2021.

Inbjudan - markanvisning för kvarteret Berg Pdf, 3.8 MB.

Frågor och svar

Här kommer vi att publicera svar på samtliga frågor som kommer in till vår mark- och exploateringsingenjör. Ännu har inga frågor kommit in.

Kontakta mark- och exploateringsingenjören

Caroline Wiberg
Telefon: 0582-68 51 52
E-post: caroline.wiberg@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.