Markanvisning för flerbostadshus

Anmäl intresse för att delta i kommunens markanvisningar. Se hur en markanvisning går till.

Hallsbergs kommun har detaljplanerad tomtmark för flerbostadshus för markanvisning.

Så går en markanvisning till

  • En inbjudan för markanvisning skickas med e-post till de aktörer som visat intresse.
  • Du som aktör har då möjlighet att lämna in ett förslag på hur du vill disponera den anvisade tomten.
  • De förslag som har lämnats in utvärderas och jämförs. Det bästa helhetsförslaget utses och aktören erbjuds att teckna avtal om markanvisning med kommunen.
  • Grundvillkor för att teckna avtal med kommunen är att du har den erfarenhet och de resurser som krävs för att kunna genomföra det tänkta projektet och klara dina ekonomiska åtaganden.

Mer information finns i riktlinjen för markanvisning och i inbjudan.

Mer information om tillvägagångssätt och villkor hittar du i kommunens riktlinjer för markanvisning. Du får också och information i inbjudan till markanvisningen.

Kontakta samhällsbyggnadschefen

Marianne Christiansen
Telefon: 0582-68 51 55
E-post: marianne.christiansen@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.