Markanvisning för flerbostadshus

Anmäl intresse för att delta i kommunens markanvisningar. Läs om hur en markanvisning går till.

Så går en markanvisning till

  • För att få inbjudan till markanvisningar ska du anmäla ditt intresse till samhallsbyggnad@hallsberg.se.
  • En inbjudan för markanvisning skickas med e-post till de aktörer som visat intresse.
  • Du som aktör har då möjlighet att lämna in ett förslag på hur du vill disponera den anvisade tomten.
  • De förslag som har lämnats in utvärderas och jämförs. Det bästa helhetsförslaget utses och aktören erbjuds att teckna avtal om markanvisning med kommunen.
  • Grundvillkor för att teckna avtal med kommunen är att du har den erfarenhet och de resurser som krävs för att kunna genomföra det tänkta projektet och klara dina ekonomiska åtaganden.

Kontakta mark- och exploateringsingenjören

Nadia Salehi
Telefon: 0582-68 51 52
E-post: samhallsbyggnad@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.