Kommunal tomtkö

Registrera dig i kommunens tomtkö och få information om hur erbjudande och fördelning går till. Läs kommunens regler för tomtkön.

Se till att dina kontaktuppgifter är aktuella.
Tänk på att vi kontaktar dig genom att skicka e-post till den adress du har angett på Mina sidor. Uppdatera dina kontaktuppgifter om de ändras. till exempel om du byter e-postadress, telefonnummer eller flyttar.

Instruktion - så ställer du dig i kön

Du kan visa alla bilder i instruktionen i ett större format genom att klicka på dem.

1. Gå till e-tjänsten för att registrera dig i den kommunala tomtkön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Klicka på Starta e-tjänsten.

2. Logga in

Du kommer nu till en inloggningssida. Där väljer du om du vill logga in med BankID på den enhet du använder eller på en annan enhet.

När du valt får du fylla i ditt personnummer med 12 siffror (ÅÅÅÅMMDDXXXX)

Följ sedan instruktionerna i BankID-appen eller på din dator.

3. Fyll i dina uppgifter i e-tjänsten

I e-tjänsten får du gå igenom flera steg. Fyll i dina uppgifter.

När du fyllt i alla uppgifter och bockat för att du godkänner reglerna för tomtkön får du förhandsgranska dina uppgifter. Om du vill ändra någon uppgift klickar du på den grå rutan med texten Ändra. Om allt är rätt klickar du på Gå till betalning.

4. Betala

Välj om du vill betala med kort eller Swish. Klicka sedan på Betala och skicka in.

Du kommer nu till Swedbank pay. Fyll i dina uppgifter och följ instruktionerna som ges. Om du betalar med Swish ska du inte skriva i den första nollan i ditt telefonnummer.

Du får en bekräftelse på din köplats och betalning till den e-postadress du angett.

Instruktion - se köplats, ändra kontaktuppgifter eller gå ur kön

Du kan visa alla bilder i instruktionen i ett större format genom att klicka på dem.

1. Gå till minasidor.hallsberg.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klicka på Mina sidor.

2. Logga in

Du kommer nu till en inloggningssida där du får välja om du vill logga in med BankID som finns på den enhet du använder eller på en annan enhet.

När du valt får du fylla i ditt personnummer med 12 siffror (ÅÅÅÅMMDDXXXX)

Följ sedan instruktionerna i BankID-appen eller på din dator.

3. Gå till Mina köplatser

När du är inloggad på Mina sidor ska du gå till Mina köplatser.

4. Visa din köplats

När du gått till Mina köplatser klickar du på Visa köplats.

Nu visas din köplats. Du kan bland annat se vilken plats i kön du har. Du kan också välja att gå ur kön. Om du gör det raderas din köplats. För att vara med i kön igen måste du då registrera dig på nytt och betala för platsen.

Om du vill ändra dina uppgifter klickar du på Mina uppgifter. Du kan inte ändra Ditt namn och ditt personnummer.

Utträde ur kön

Du går ur tomtkön genom att

  1. Logga in på Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  2. Klicka på länken Mina köplatser
  3. Klicka på Visa köplats
  4. Skrolla ned till botten av sidan och klicka på Gå ur kön.

Du kommer att få en bekräftelse på att du lämnat kön skickad till den e-postadress du angett. Inga avgifter kommer att betalas tillbaka till dig när du lämnar kön.

Regler för kommunal tomtkö

1. Sammanfattning

Kommunala småhustomter förmedlas via Hallsbergs kommuns tomtkö. Registrering till tomtkön sker via e-tjänst. Avgift för tomtkön är 300 kr per år. Tomterna fördelas efter kötid till dem som anmält intresse. Köp av en (1) tomt per registrerad i tomtkön.

2. Registrering och regler

2.1. Anmälan till tomtkö för kommunala småhustomter sker via kommunens e-tjänstsystem.

2.2. Fysiska personer över 18 år och juridiska personer kan registrera sig till tomtkön.

2.3. Avgiften är 300 kr vid registreringstillfället och därefter 300 kr per kalenderår, KF § 6/2021. Inbetald avgift återbetalas inte, även om sökande varit registrerad kortare tid än ett år.

2.4. Sökande inplaceras i turordning i kön från den dag registrering skett och betalning av tomtköavgiften inkommit till kommunen.

2.5. Tomtköplatsen är personlig och kan inte överlåtas.

2.6. Avregistrering ur tomtkön sker då sökande undertecknat köpekontrakt för kommunal tomt, vid försenad/utebliven betalning av tomtköavgift eller på egen begäran.

2.7. Återregistrering till tomtkön kan ske först efter att tidigare köp av kommunal tomt fullföljts genom tecknande av köpebrev.

2.8. Registrerade i Hallsbergs kommuns tomtkö är skyldig att lämna fullständiga och riktiga uppgifter och ansvarar för att uppgifter hålls uppdaterade.

3. Fördelning av tomter

3.1. Småhustomter erbjuds till tomtkön. Fördelning av tomter sker i turordning efter kötid till de sökande som anmält intresse.

3.2. Reservationstid för en tomt är tre (3) veckor. Sökande ansvarar för att bokning av tid för tecknande av köpekontrakt sker innan reservationstidens utgång. Efter reservationstidens slut tillfaller erbjudandet om tomt nästa sökande på tur.

3.3. Fördelning av kvarvarande tomter samt tomter som återgått till kommunen sker i den ordning som intressenter i tomtkön anmäler intresse för sådan tomt.

3.4. Köp av en (1) tomt per registrerad i tomtkön.

3.5. Om inget intresse finns från tomtkön kan kommunen förmedla tomter via direktanvisning.

4. Kontraktsvillkor för köp- och försäljning

4.1. Tomterna säljs i befintligt skick och köparen har undersökningsplikt.

4.2. Inom 10 dagar från tecknande av köpekontrakt ska handpenning erläggas motsvarande 10 % av köpeskillingen. Betald handpenning återbetalas inte.*

4.3. Genom undertecknande av köpekontrakt intygar köparen att det finns ekonomiska förutsättningar för köp och finansiering av byggprojekt.

4.4. Köparen ansvarar för att senast sju (7) månader från tillträdesdagen ska byggnation av bostadshus påbörjats på tomten.*

4.5. Om kontraktsvillkoren inte uppfyllts har kommunen rätt att häva köpet. Handpenning, bygglovskostnader och andra relaterade kostnader till köpet återbetalas inte.*

*KS § 31/2021

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.