Byggklara småhustomter

Se kommunens lediga tomter.

Anmäl intresse för småhustomt

Börja med att ställa dig till kommunens tomtkö. Du gör det i en e-tjänst. När du är registrerad i tomtkön kan du anmäla intresse för ledig tomt genom att skicka e-post till samhallsbyggnad@hallsberg.se

Villkor vid köp

Köp av småhustomt innefattar ett villkor att byggnation ska påbörjas inom 7 månader från tillträdesdagen.

Det innebär att bygglovsprocessen till och med beviljat startbesked och påbörjad byggnation ska inrymmas inom tidsramen.

Läs mer om bygglovsprocessen

Detaljplaner

Vad tillåter detaljplanen? Se gällande detaljplaner i Hallsbergs kommun. 

Hittar du inte den detaljplan du söker, kontakta samhällsbyggnadsavdelningen.

Fortsatt utbyggnad av Samsala etapp 2

Detaljplan för Samsala etapp 2 Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta för Samsala etapp 2 Pdf, 674.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta över tomterna i Samsala etapp 2

Tomter

Byggnationen av det nya bostadsområdet i Samsala sker på kommunens mark enligt gällande detaljplan. Ansökan om avstyckning av 29 småhustomter och 2 tomter för flerfamiljshus behandlas av Lantmäteriet. Under november 2021 startade arbetet med vägar och VA för det nya bostadsområdet.

Kommunens tomtkö

När byggnationen och lantmäteriförrättningen är färdig kommer tomterna att säljas via kommunens tomtkö. Tomterna kommer att erbjudas i turordning efter köplats. Förhoppningen är att kunna starta försäljningen av tomterna under sommar/höst 2022. Information kommer att skickas ut via tomtkön när det börjar närma sig säljstart.

Registrera dig i tomtkön via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du redan är registrerad behöver du se till att din e-postadress är uppdaterad i e-tjänsten på Mina sidor.

Se över dina kontaktuppgifter i e-tjänsten på mina sidor. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hallsberg, Hässlebergsskogen

Karta över tomterna i Hässlebergskogen, Kårstahult Pdf, 486.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för Hässlebergskogen Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Lediga tomter

Samtliga kommunala tomter i Hässlebergsskogen, Kårstahult är sålda.

Tomtpris

260 000 kronor.

Kommunala avgifter som inte ingår i försäljningspriset

Avtal för el och fiber tecknas mellan dig som köper och en operatör.

Hallsberg, Falla

Karta över tomterna i Hallsbergs-Falla Pdf, 414.2 kB.

Samtliga kommunala tomter i Hallsbergs-Falla är sålda.

Hjortkvarn

Karta över tomterna i Hjortkvarn Pdf, 651 kB, öppnas i nytt fönster.

Tomtpris

69 000 kronor. VA-anslutning, bygglov och nybyggnadskarta ingår i priset.

Lediga tomter

Hagvägen 6 - Areal: 985 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Hjortkvarn 2:44. 

Vintergatan 25 - Areal: 1 215 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Hjortkvarn 2:48.

Perstorpsvägen 28 - Areal: 900 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Hjortkvarn 2:83.

Perstorpsvägen 56 - Areal: 1 338 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Hjortkvarn 2:90.

Perstorpsvägen 57 - Areal: 1 014 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Hjortkvarn 2:91.

Perstorpsvägen 58 - Areal: 1 049 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Hjortkvarn 2:92.

Perstorpsvägen 59 - Areal: 1 241 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Hjortkvarn 2:93.

Perstorpsvägen 53 - Areal: 1 049 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Hjortkvarn 2:95.

Perstorpsvägen 54 - Areal: 1 014 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Hjortkvarn 2:96.

Perstorpsvägen 55 - Areal: 1 098 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Hjortkvarn 2:97.

Pålsboda

Karta över tomterna i Pålsboda Pdf, 397.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Tomtpris

69 000 kronor. VA-anslutning, bygglov och nybyggnadskarta ingår i priset.

Lediga tomter

Smedjegatan 13 - Areal: 964 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Sköllersta-Falla 1:11

Björkvägen 2 – Areal 877 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Sköllersta-kärr 7:11

Kuggängsvägen 16 – Areal 980 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Folkasbo 1:151

Pålsboda, Södra promenaden

Karta över tomterna i Pålsboda, Södra promenaden Pdf, 469.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Tomtpris

125 000 kronor. Du som är privatperson får en rabatt på 25 000 kronor. Rabatten gäller tills vidare.

Kommunala avgifter som inte ingår i försäljningspriset:

Lediga tomter

Södra Promenaden 52 - Areal: 1 008 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Backa 1:178.

Södra Promenaden 54 - Areal: 1 038 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Backa 1:179.

Södra Promenaden 56 - Areal: 1 037 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Backa 1:180.

Södra Promenaden 58 - Areal: 1 027 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Backa 1:181.

Sköllersta

Karta över tomterna i Sköllersta Pdf, 479.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Tomtpris

110 000 kronor. Du som är privatperson får en rabatt på 25 000 kronor. Rabatten gäller tills vidare.

Kommunala avgifter som inte ingår i försäljningspriset:

Lediga tomter

Kyrkstigen 7 - Areal: 796 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Sköllersta 1:242.

Svennevad

Samtliga kommunala tomter i Svennevad är sålda.

Vretstorp

Karta över tomterna i Vretstorp Pdf, 433.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Tomtpris

69 000 kronor. VA-anslutning, bygglov och nybyggnadskarta ingår i priset.

Lediga tomter

Snickarvägen 9 - Areal: 1 305 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Dåstorp 1:40.

Snickarvägen 7 - Areal: 1 109 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Dåstorp 1:41.

Backgatan 9 - Areal: 1 208 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Skävi 18:4.

Källgatan 5 - Areal: 1 259 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Skävi 18:9.

Ekbäcksvägen 27 - Areal: 1 007 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Äbbetorp 1:22.

Ekbäcksvägen 7 - Areal: 974 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Äbbetorp 1:25.

Ekbäcksvägen 9 - Areal: 1 512 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Äbbetorp 1:26.

Östansjö

Kontakta mark- och exploateringsingenjören

Nadia Salehi
Telefon: 0582-68 51 52
E-post: samhallsbyggnad@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.