Byggklara småhustomter

Se kommunens lediga tomter.

Anmäl ditt intresse för småhustomter i Samsala och Hässlebergsskogen. Sista anmälningsdagen är fredag den 26 juni.

Anmäl ditt intresse för småhustomt

Informationsbrev samt karta för HässlebergsskogenPDF

Informationsbrev samt karta för Samsala, etapp 2PDF

Hallsberg

Vibytorp, etapp 2

Tomtstatus Vibytorp, 2020-05-04PDF

Karta över Vibytorp, etapp 2 2018-08-14öppnas i nytt fönster

Tomtpris
170 000 kronor. VA-anslutning, bygglov och nybyggnadskarta ingår.

Kvarteret Vargen

Samtliga tomter i kvarteret Vargen är sålda.

Tomtpris
120 000 kronor. VA-anslutning, bygglov och nybyggnadskarta ingår.

Samsala etapp 2

Byggnationen pågår i Samsala etapp 2 och byggs med Hallsbergs kommuns interna resurser. I den första etappen kommer 12 nya småhustomter att kunna säljas.

Säljstarten av området kommer att ske när byggnationen av vatten- och avlopp och gatorna är färdiga och tillträde av tomterna kan ske. Information om detta kommer att uppdateras.

Tomtpris
260 000-300 000 kronor (under förutsättning av kommunfullmäktige fattar beslut om detta). Sedan tillkommer övriga kommunala avgifter såsom va-anslutning, bygglovsavgift, nybyggnadskarta och eventuell husutsättningar.

Hässlebergsskogen

I Hässlebergsskogen har upphandling av byggnationen skett och entreprenören Lib AB kommer att påbörja byggnationen inom kort. I området blir det 14 nya bostadstomter.

Säljstarten av området kommer att ske när byggnationen av vatten- och avlopp och gatorna är färdiga och tillträde av tomterna kan ske. Information om detta kommer att uppdateras.

Tomtpris
260 000 kronor (under förutsättning av kommunfullmäktige fattar beslut om detta). Sedan tillkommer övriga kommunala avgifter såsom va-anslutning, bygglovsavgift, nybyggnadskarta och eventuell husutsättningar.

Hjortkvarn

I Perstorpsområdet finns 8 byggklara tomter.

Se tomterna i Perstorpsområdet i kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En tomt finns vid Hagvägen och en vid Vintergatan.

Se övriga tomter i Hjortkvarn i kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tomtpris
69 000 kronor. VA-anslutning, bygglov och nybyggnadskarta ingår.

Pålsboda

I östra delen av Pålsboda finns 2 byggklara tomter.

I västra delen av Pålsboda finns 2 byggklar tomter.

I södra delen av Pålsboda finns 1 byggklar tomt.

Tomtpris
69 000 kronor. VA-anslutning, bygglov och nybyggnadskarta ingår.

Se tomterna i Pålsboda i kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sköllersta

Kyrkstigen/Klockarvägen

Karta över tomterna på Kyrkstigen/KlockarevägenPDF

Tomtstatus Kyrkstigen/Klockarevägen, 2018-11-27PDF

Tomtpriser
110 000 kr - Tomten Sköllersta 1:242
170 000 kr - Tomterna Sköllersta 1:251 till 1:259
220 000 kr - Tomten Sköllersta 1:252

VA-anslutning, bygglov och nybyggnadskarta ingår inte. Du som är privatperson får en rabatt på 25 000 kr. Rabatten gäller tills vidare.

Svennevad

Samtliga kommunala tomter i Svennevad är sålda.

Vretstorp

Se tomterna i Vretstorp i kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kristallgatan

Utmed Kristallgatan finns 1 byggklara tomter.

Äbbetorp

I Äbbetorpsområdet finns 5 byggklara tomter.

Övriga tomter

I övriga områden finns det ytterligare 4 byggklara tomter. 2 i vattentornsområdet i södra Vretstorp på Backgatan och Källgatan samt 1 längs Askersundsvägen i norra Vretstorp.

Tomtpris
69 000 kronor. VA-anslutning, bygglov och nybyggnadskarta ingår.

Östansjö

Vallgatan

Det finns 2 byggklara tomter utmed Vallgatan.

Se tomterna på Vallgatan i kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övriga tomter

Det finns 13 byggklara tomter i andra delar av Östansjö.

Se övriga tomter i Östansjö i kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tomtpris
69 000 kronor. VA-anslutning, bygglov och nybyggnadskarta ingår.

Kontakta samhällsbyggnadschefen

Marianne Christiansen
Telefon: 0582-68 51 55
E-post: marianne.christiansen@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.