Byggklara småhustomter

Se kommunens lediga tomter.

Hallsberg

Vibytorp, etapp 2

Tomtstatus Vibytorp, 2019-12-03PDF

Karta över Vibytorp, etapp 2 2018-08-14öppnas i nytt fönster

Tomtpris
170 000 kronor. VA-anslutning, bygglov och nybyggnadskarta ingår.

Kvarteret Vargen

Tomtpris
120 000 kronor. VA-anslutning, bygglov och nybyggnadskarta ingår.

Se tomterna i kvarteret Vargen i karta

Hjortkvarn

I Perstorpsområdet finns 8 byggklara tomter.

Se tomterna i Perstorpsområdet i karta

En tomt finns vid Hagvägen och en vid Vintergatan.

Se övriga tomter i Hjortkvarn i karta

Tomtpris
69 000 kronor. VA-anslutning, bygglov och nybyggnadskarta ingår.

Pålsboda

I östra delen av Pålsboda finns 2 byggklara tomter.

I västra delen av Pålsboda finns 2 byggklar tomter.

I södra delen av Pålsboda finns 1 byggklar tomt.

Tomtpris
69 000 kronor. VA-anslutning, bygglov och nybyggnadskarta ingår.

Se tomterna i Pålsboda i karta

Sköllersta

Kyrkstigen/Klockarvägen

Karta över tomterna på Kyrkstigen/KlockarevägenPDF

Tomtstatus Kyrkstigen/Klockarevägen, 2018-11-27PDF

Tomtpriser
110 000 kr - Tomten Sköllersta 1:242
170 000 kr - Tomterna Sköllersta 1:251 till 1:259
220 000 kr - Tomten Sköllersta 1:252

VA-anslutning, bygglov och nybyggnadskarta ingår inte. Du som är privatperson får en rabatt på 25 000 kr. Rabatten gäller tills vidare.

Svennevad

Samtliga kommunala tomter i Svennevad är sålda.

Vretstorp

Se tomterna i Vretstorp i karta

Kristallgatan

Utmed Kristallgatan finns 1 byggklara tomter.

Äbbetorp

I Äbbetorpsområdet finns 5 byggklara tomter.

Övriga tomter

I övriga områden finns det ytterligare 4 byggklara tomter. 2 i vattentornsområdet i södra Vretstorp på Backgatan och Källgatan samt 1 längs Askersundsvägen i norra Vretstorp.

Tomtpris
69 000 kronor. VA-anslutning, bygglov och nybyggnadskarta ingår.

Östansjö

Vallgatan

Det finns 2 byggklara tomter utmed Vallgatan.

Se tomterna på Vallgatan i karta

Övriga tomter

Det finns 13 byggklara tomter i andra delar av Östansjö.

Se övriga tomter i Östansjö i karta

Tomtpris
69 000 kronor. VA-anslutning, bygglov och nybyggnadskarta ingår.

Kontakta samhällsbyggnadschefen

Marianne Christiansen
Telefon: 0582-68 51 55
E-post: marianne.christiansen@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.