Byggklara småhustomter

Se kommunens lediga tomter och anmäl intresse.

Anmäl intresse för småhustomt

Du anmäler ditt intresse genom att skicka e-post till mark- och exploateringsingenjören.

I mejlet ska du ange

  • namn
  • telefonnummer
  • vilken tomt eller vilket område du är intresserad av.

I områden där intresset är högt skapas en intresselista. Du placeras på listan från den dag anmälan inkommit till kommunen.

Frågor, anmälan och fördelning handläggs av samhällsbyggnadsavdelningen.

Villkor vid köp

Köp av småhustomt innefattar ett villkor att byggnation ska påbörjas inom 6 månader från tillträdesdagen. Det innebär att bygglovsprocessen till och med beviljat startbesked och påbörjad byggnation ska inrymmas inom tidsramen.

Läs mer om bygglovsprocessen

Detaljplaner

Vad tillåter detaljplanen? Se gällande detaljplaner i Hallsbergs kommun. 

Hittar du inte den detaljplan du söker, kontakta mark- och exploateringsingenjören.

Hallsberg

Samsala etapp 2

Lediga tomter i Samsala etapp 2

Fastighetsbeteckning

Areal i kvadratmeter

Adress

Hallsbergs-Falla 1:208

1185

Elvas gata 6

Försäljningen av 12 småhustomter pågår.

Tomtstatus Samsala etapp 2, 2021-01-08PDF

Detaljplan för Samsala etapp 2 PDF

Plankarta för Samsala etapp 2 PDF

Tomtpris
260 000 - 300 000 kronor

Kommunala avgifter som inte ingår i försäljningspriset:

Avtal för el och fiber tecknas mellan dig som köper och en operatör.

Ytterligare etapper planeras
Kommunen planerar för fler småhustomter i Samsala. Information om detta kommer att uppdateras löpande.

Hässlebergsskogen

Kontrakt är tecknade för samtliga tomter.

Tomtstatus Hässlebergskogen, 2020-09-20PDF

Detaljplan för Hässlebergskogen PDF

Tomtpris
260 000 kronor.

Kommunala avgifter som inte ingår i försäljningspriset:

Avtal för el och fiber tecknas mellan dig som köper och en operatör.

Vibytorp

Alla tomter är sålda.

Tomtstatus Vibytorp, 2021-01-07PDF

Kvarteret Vargen

Alla tomter är sålda.

Hjortkvarn

Karta över tomterna i PerstorpsområdetPDF

Karta över övriga tomter i HjortkvarnPDF

Tomtpris
69 000 kronor. VA-anslutning, bygglov och nybyggnadskarta ingår i priset.

Tomter i Hjortkvarn

Fastighetsbeteckning

Areal i kvadratmeter

Adress

Hjortkvarn 2:44

985

Hagvägen 6

Hjortkvarn 2:48

1 215

Vintergatan 25

Hjortkvarn 2:83

900

Perstorpsvägen 28

Hjortkvarn 2:90

1 338

Perstorpsvägen 56

Hjortkvarn 2:91

1 014

Perstorpsvägen 57

Hjortkvarn 2:92

1 049

Perstorpsvägen 58

Hjortkvarn 2:93

1 241

Perstorpsvägen 59

Hjortkvarn 2:95

1 049

Perstorpsvägen 53

Hjortkvarn 2:96

1 014

Perstorpsvägen 54

Hjortkvarn 2:97

1 098

Perstorpsvägen 55

Pålsboda

Karta över tomterna i PålsbodaPDF

Tomtpris
69 000 kronor. VA-anslutning, bygglov och nybyggnadskarta ingår i priset.

Lediga tomter i Pålsboda (tomtpris 69 000 kronor)

Fastighetsbeteckning

Areal i kvadratmeter

Adress

Sköllersta-Falla 1:11

964

Smedjegatan 13

Tomtpris
125 000 kronor (25 000 kronor i rabatt för privatpersoner).

Kommunala avgifter som inte ingår i försäljningspriset:

Tomter i Pålsboda (tomtpris 125 000 kronor)

Fastighetsbeteckning

Areal i kvadratmeter

Adress

Backa 1:178

1008

Södra Promenaden 52

Backa 1:179

1038

Södra Promenaden 54

Backa 1:180

1037

Södra Promenaden 56

Backa 1:181

1027

Södra Promenaden 58

Sköllersta

Kyrkstigen och Klockarvägen

Tomtstatus - Kyrkstigen och Klockarvägen, 2021-01-07PDF

Tomtpriser
Tomten Sköllersta 1:242: 110 000 kronor
Tomterna Sköllersta 1:251 till 1:259: 170 000 kronor

Du som är privatperson får en rabatt på 25 000 kr. Rabatten gäller tills vidare.

Kostnader som inte ingår i tomtpriset
VA-anslutning: 130 000 - 160 000 till kronor
Bygglov: 25 085 kronor
Nybyggnadskarta: 5 676 kronor

Tomter på Kyrkstigen och Klockarvägen

Fastighetsbeteckning

Areal i kvadratmeter

Adress

Sköllersta 1:242

796

Kyrkstigen 7

Sköllersta 1:256

1 119

Kyrkstigen 14

Svennevad

Samtliga kommunala tomter i Svennevad är sålda.

Vretstorp

Karta över tomterna i VretstorpPDF

Tomtpris
69 000 kronor. VA-anslutning, bygglov och nybyggnadskarta ingår i priset.

Tomter i Vretstorp

Fastighetsbeteckning

Areal i kvadratmeter

Adress

Dåstorp 1:40

1 305

Snickarvägen 9

Dåstorp 1:41

1 109

Snickarvägen 7

Grotorp 6:9

1 424

Askersundsvägen 16

Skävi 18:4

1 208

Backgatan 9

Skävi 18:9

1 259

Källgatan 5

Äbbetorp 1:22

1 007

Ekbäcksvägen 27

Äbbetorp 1:25

974

Ekbäcksvägen 7

Äbbetorp 1:26

1 512

Ekbäcksvägen 9

Östansjö

Karta över tomterna i ÖstansjöPDF

Tomtpris
69 000 kronor. VA-anslutning, bygglov och nybyggnadskarta ingår i priset.

Tomter i Östansjö

Fastighetsbeteckning

Areal i kvadratmeter

Adress

Breslätt 1:19

977

Hallsbergsvägen 87

Breslätt 13:62

968

Granhöjdsgatan 12

Breslätt 13:65

1 051

Granhöjdsgatan 14

Breslätt 20:3

970

Gullvivsgatan 7

Breslätt 1:23

1 431

Konvaljegatan

Breslätt 20:8

1 016

Konvaljegatan

Gatugårda 1:64

965

Gårdgatan 6

Gatugårda 1:79

1 294

Karlavägen 10

Gatugårda 1:80

1 233

Karlavägen 12

Gatugårda 10:5

1 212

Mogatan 16

Gatugårda 3:8

1 054

Vallgatan 44

Gatugårda 4:18

912

Violgatan 19

Gatugårda 4:24

1 058

Högvägen 10

Gatugårda 4:3

1 100

Lundgatan 5

Gatugårda 4:2

1 155

Lundgatan 3

Kontakta mark- och exploateringsingenjören

Caroline Wiberg
Telefon: 0582-68 51 52
E-post: caroline.wiberg@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.