Byggklara småhustomter

Se kommunens lediga tomter.

Anmäl intresse för småhustomt

Börja med att ställa dig till kommunens tomtkö. Du gör det i en e-tjänst. När du är registrerad i tomtkön kan du anmäla intresse för ledig tomt genom att skicka e-post till samhallsbyggnad@hallsberg.se

Villkor vid köp

Köp av småhustomt innefattar ett villkor att byggnation ska påbörjas inom 7 månader från tillträdesdagen.

Det innebär att bygglovsprocessen till och med beviljat startbesked och påbörjad byggnation ska inrymmas inom tidsramen.

Läs mer om bygglovsprocessen

Detaljplaner

Vad tillåter detaljplanen? Se gällande detaljplaner i Hallsbergs kommun. 

Hittar du inte den detaljplan du söker, kontakta mark- och exploateringsingenjören.

Hallsberg, Samsala etapp 2

Samtliga kommunala tomter i Samsala etapp 2 är sålda.

Karta över tomterna i Samsala etapp 2 Pdf, 469 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för Samsala etapp 2 Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta för Samsala etapp 2 Pdf, 674.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ytterligare etapper planeras

Kommunen planerar för fler småhustomter i Samsala. Information om detta kommer att uppdateras löpande.

Hallsberg, Hässlebergsskogen

Karta över tomterna i Hässlebergskogen, Kårstahult Pdf, 486.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för Hässlebergskogen Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Lediga tomter

Samtliga kommunala tomter i Hässlebergsskogen, Kårstahult är sålda.

Tomtpris

260 000 kronor.

Kommunala avgifter som inte ingår i försäljningspriset

Avtal för el och fiber tecknas mellan dig som köper och en operatör.

Hjortkvarn

Karta över tomterna i Hjortkvarn Pdf, 651 kB, öppnas i nytt fönster.

Tomtpris

69 000 kronor. VA-anslutning, bygglov och nybyggnadskarta ingår i priset.

Lediga tomter

Hagvägen 6 - Areal: 985 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Hjortkvarn 2:44. 

Vintergatan 25 - Areal: 1 215 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Hjortkvarn 2:48.

Perstorpsvägen 28 - Areal: 900 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Hjortkvarn 2:83.

Perstorpsvägen 56 - Areal: 1 338 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Hjortkvarn 2:90.

Perstorpsvägen 57 - Areal: 1 014 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Hjortkvarn 2:91.

Perstorpsvägen 58 - Areal: 1 049 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Hjortkvarn 2:92.

Perstorpsvägen 59 - Areal: 1 241 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Hjortkvarn 2:93.

Perstorpsvägen 53 - Areal: 1 049 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Hjortkvarn 2:95.

Perstorpsvägen 54 - Areal: 1 014 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Hjortkvarn 2:96.

Perstorpsvägen 55 - Areal: 1 098 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Hjortkvarn 2:97.

Pålsboda, Smedjegatan

Karta över tomterna i Pålsboda Pdf, 625.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Tomtpris

69 000 kronor. VA-anslutning, bygglov och nybyggnadskarta ingår i priset.

Lediga tomter

Smedjegatan 13 - Areal: 964 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Sköllersta-Falla 1:11

Pålsboda, Södra promenaden

Karta över tomterna i Pålsboda Pdf, 625.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Tomtpris

125 000 kronor. Du som är privatperson får en rabatt på 25 000 kronor. Rabatten gäller tills vidare.

Kommunala avgifter som inte ingår i försäljningspriset:

Lediga tomter

Södra Promenaden 52 - Areal: 1 008 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Backa 1:178.

Södra Promenaden 54 - Areal: 1 038 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Backa 1:179.

Södra Promenaden 56 - Areal: 1 037 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Backa 1:180.

Södra Promenaden 58 - Areal: 1 027 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Backa 1:181.

Sköllersta

Karta över tomterna i Sköllersta Pdf, 598.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Tomtpris

110 000 kronor. Du som är privatperson får en rabatt på 25 000 kronor. Rabatten gäller tills vidare.

Kommunala avgifter som inte ingår i försäljningspriset:

Lediga tomter

Kyrkstigen 7 - Areal: 796 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Sköllersta 1:242.

Svennevad

Samtliga kommunala tomter i Svennevad är sålda.

Vretstorp

Karta över tomterna i Vretstorp Pdf, 685.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Tomtpris

69 000 kronor. VA-anslutning, bygglov och nybyggnadskarta ingår i priset.

Lediga tomter

Snickarvägen 9 - Areal: 1 305 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Dåstorp 1:40.

Snickarvägen 7 - Areal: 1 109 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Dåstorp 1:41.

Askersundsvägen 16 - Areal: 1 424 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Grotorp 6:9.

Backgatan 9 - Areal: 1 208 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Skävi 18:4.

Källgatan 5 - Areal: 1 259 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Skävi 18:9.

Ekbäcksvägen 27 - Areal: 1 007 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Äbbetorp 1:22.

Ekbäcksvägen 7 - Areal: 974 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Äbbetorp 1:25.

Ekbäcksvägen 9 - Areal: 1 512 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Äbbetorp 1:26.

Östansjö

Karta över tomterna i Östansjö Pdf, 723.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Tomtpris

69 000 kronor. VA-anslutning, bygglov och nybyggnadskarta ingår i priset.

Lediga tomter

Hallsbergsvägen 87 - Areal: 977 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Breslätt 1:19.

Granhöjdsgatan 12 - Areal: 968 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Breslätt 13:62.

Gullvivsgatan 7 - Areal: 970 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Breslätt 20:3.

Konvaljegatan - Areal: 1 431 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Breslätt 1:23.

Konvaljegatan - Areal: 1 016 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Breslätt 20:8.

Karlavägen 12 - Areal: 1 233 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Gatugårda 1:80.

Vallgatan 38 - Areal: 1 177 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Gatugårda 3:6.

Lundgatan 5 - Areal: 1 100 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Gatugårda 4:3.

Lundgatan 3 - Areal: 1 155 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Gatugårda 4:2.

Kontakta mark- och exploateringsingenjören

Caroline Wiberg
Telefon: 0582-68 51 52
E-post: samhallsbyggnad@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.