Byggklara småhustomter

Se kommunens lediga tomter och anmäl intresse.

Anmäl intresse för småhustomt

Du anmäler ditt intresse genom att skicka e-post till mark- och exploateringsingenjören.

I mejlet ska du ska ange

  • namn
  • telefonnummer
  • vilken tomt eller vilket område du är intresserad av.

I områden där intresset är högt skapas en intresselista. Du placeras på listan från den dag anmälan inkommit till kommunen.

Frågor, anmälan och fördelning handläggs av samhällsbyggnadsavdelningen.

Hallsberg

Samsala etapp 2

Försäljningen av 12 småhustomter pågår.

Tomtstatus Samsala etapp 2, 2020-08-21PDF

Detaljplan för Samsala etapp 2 PDF

Plankarta för Samsala etapp 2 PDF

Tomtpris
260 000 - 300 000 kronor

Kommunala avgifter som inte ingår i försäljningspriset:

Avtal för el och fiber tecknas mellan dig som köper och en operatör.

Ytterligare etapper planeras
Kommunen planerar för fler småhustomter i Samsala. Information om detta kommer att uppdateras löpande.

Hässlebergsskogen

Försäljning av 14 småhustomter pågår.

Tomtstatus Hässlebergskogen, 2020-09-20PDF

Detaljplan för Hässlebergskogen PDF

Tomtpris
260 000 kronor.

Kommunala avgifter som inte ingår i försäljningspriset:

Avtal för el och fiber tecknas mellan dig som köper och en operatör.

Vibytorp

Alla tomter är sålda eller har ingått kontrakt.

Tomtstatus Vibytorp, 2020-09-24PDF

Kvarteret Vargen

Alla tomter är sålda.

Hjortkvarn

Karta över tomterna i PerstorpsområdetPDF

Karta över övriga tomter i HjortkvarnPDF

Tomtpris
69 000 kronor. VA-anslutning, bygglov och nybyggnadskarta ingår i priset.

Tomter i Hjortkvarn

Fastighetsbeteckning

Areal i kvadratmeter

Adress

Hjortkvarn 2:44

985

Hagvägen 6

Hjortkvarn 2:48

1 215

Vintergatan 25

Hjortkvarn 2:83

900

Perstorpsvägen 28

Hjortkvarn 2:90

1 338

Perstorpsvägen 56

Hjortkvarn 2:91

1 014

Perstorpsvägen 57

Hjortkvarn 2:92

1 049

Perstorpsvägen 58

Hjortkvarn 2:93

1 241

Perstorpsvägen 59

Hjortkvarn 2:95

1 049

Perstorpsvägen 53

Hjortkvarn 2:96

1 014

Perstorpsvägen 54

Hjortkvarn 2:97

1 098

Perstorpsvägen 55

Pålsboda

Karta över tomterna i PålsbodaPDF

Tomtpris
69 000 kronor. VA-anslutning, bygglov och nybyggnadskarta ingår i priset.

Tomter i Pålsboda (tomtpris 69 000 kronor)

Fastighetsbeteckning

Areal i kvadratmeter

Adress

Folkasbo 1:151

980

Kuggängsvägen 16

Sköllersta-Falla 1:11

964

Smedjegatan 13

Sköllersta-Kärr 1:323

830

Villagatan 4

Sköllersta-Kärr 7:11

877

Björkvägen 2

Tomtpris
125 000 kronor (25 000 kronor i rabatt för privatpersoner).

Kommunala avgifter som inte ingår i försäljningspriset:

Tomter i Pålsboda (tomtpris 125 000 kronor)

Fastighetsbeteckning

Areal i kvadratmeter

Adress

Backa 1:178

1008

Södra Promenaden 52

Backa 1:179

1038

Södra Promenaden 54

Backa 1:180

1037

Södra Promenaden 56

Backa 1:181

1027

Södra Promenaden 58

Sköllersta

Kyrkstigen och Klockarvägen

Tomtstatus - Kyrkstigen och KlockarvägenPDF

Tomtpriser
Tomten Sköllersta 1:242: 110 000 kronor
Tomterna Sköllersta 1:251 till 1:259: 170 000 kronor

Du som är privatperson får en rabatt på 25 000 kr. Rabatten gäller tills vidare.

Kostnader som inte ingår i tomtpriset
VA-anslutning: 130 000 - 160 000 till kronor
Bygglov: 25 085 kronor
Nybyggnadskarta: 5 676 kronor

Tomter på Kyrkstigen och Klockarvägen

Fastighetsbeteckning

Areal i kvadratmeter

Adress

Sköllersta 1:242

796

Kyrkstigen 7

Sköllersta 1:253

1 318

Klockarvägen 11

Sköllersta 1:254

1 255

Kyrkstigen 12

Sköllersta 1:255

1 321

Kyrkstigen 16

Sköllersta 1:256

1 119

Kyrkstigen 14

Sköllersta 1:257

1 693

Kyrkstigen 19

Sköllersta 1:258

1 549

Kyrkstigen 21

Sköllersta 1:259

1 511

Kyrkstigen 23

Svennevad

Samtliga kommunala tomter i Svennevad är sålda.

Vretstorp

Karta över tomterna i VretstorpPDF

Tomtpris
69 000 kronor. VA-anslutning, bygglov och nybyggnadskarta ingår i priset.

Tomter i Vretstorp

Fastighetsbeteckning

Areal i kvadratmeter

Adress

Dåstorp 1:40

1 305

Snickarvägen 9

Dåstorp 1:41

1 109

Snickarvägen 7

Grotorp 2:26

642

Kristallgatan 24

Grotorp 6:9

1 424

Askersundsvägen 16

Skävi 18:4

1 208

Backgatan 9

Skävi 18:9

1 259

Källgatan 5

Äbbetorp 1:22

1 007

Ekbäcksvägen 27

Äbbetorp 1:25

974

Ekbäcksvägen 7

Äbbetorp 1:26

1 512

Ekbäcksvägen 9

Östansjö

Karta över tomterna i ÖstansjöPDF

Tomtpris
69 000 kronor. VA-anslutning, bygglov och nybyggnadskarta ingår i priset.

Tomter i Östansjö

Fastighetsbeteckning

Areal i kvadratmeter

Adress

Breslätt 1:19

977

Hallsbergsvägen 87

Breslätt 13:62

968

Granhöjdsgatan 12

Breslätt 13:65

1 051

Granhöjdsgatan 14

Breslätt 20:3

970

Gullvivsgatan 7

Breslätt 20:6

1 012

Gullvivsgatan 11

Breslätt 20:8

1 017

Gullvivsgatan 13

Gatugårda 1:64

965

Gårdgatan 6

Gatugårda 1:66

1 406

Gårdgatan 8

Gatugårda 1:79

1 294

Karlavägen 10

Gatugårda 1:80

1 233

Karlavägen 12

Gatugårda 10:5

1 212

Mogatan 16

Gatugårda 3:6

1 177

Vallgatan 38

Gatugårda 3:8

1 054

Vallgatan 44

Gatugårda 4:18

912

Violgatan 19

Gatugårda 4:24

1 058

Högvägen 10

Gatugårda 4:3

1 100

Lundgatan 5

Gatugårda 4:2

1 155

Lundgatan 3

Kontakta mark- och exploateringsingenjören

Caroline Wiberg
Telefon: 0582-68 51 52
E-post: caroline.wiberg@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.