Byggklara småhustomter

Se kommunens lediga tomter.

Anmäl intresse för småhustomt

Börja med att ställa dig till kommunens tomtkö. Du gör det i en e-tjänst. När du är registrerad i tomtkön kan du anmäla intresse för ledig tomt genom att skicka e-post till samhallsbyggnad@hallsberg.se

Villkor vid köp

Köp av småhustomt innefattar ett villkor att byggnation ska påbörjas inom 7 månader från tillträdesdagen.

Det innebär att bygglovsprocessen till och med beviljat startbesked och påbörjad byggnation ska inrymmas inom tidsramen.

Läs mer om bygglovsprocessen

Detaljplaner

Vad tillåter detaljplanen? Se gällande detaljplaner i Hallsbergs kommun. 

Hittar du inte den detaljplan du söker, kontakta samhällsbyggnadsavdelningen.

Hallsberg, Samsala etapp 2B-2C

Detaljplan för Samsala etapp 2 Pdf, 287.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta över området Samsala Pdf, 309 kB, öppnas i nytt fönster.

Tomtpris

260 000 – 300 000 kronor

Kommunala avgifter som inte ingår i försäljningspriset

 • VA-anslutning (150 000 - 170 000 kronor)
 • Bygglovsavgift
 • Nybyggnadskarta
 • Eventuell husutsättning

Avtal för el och fiber tecknas mellan dig som köper och en operatör.

Lediga tomter

Fastighetsbeteckning: Hallsbergs-Falla 1:211 – Areal: 1298 kvadratmeter, adress: Lyckans gata 20.

Fastighetsbeteckning: Hallsbergs-Falla 1:212 – Areal: 1237 kvadratmeter, adress: Lyckans gata 18.

Fastighetsbeteckning: Hallsbergs-Falla 1:214 – Areal: 1 291 kvadratmeter, adress: Lyckans gata 45

Fastighetsbeteckning: Hallsbergs-Falla 1:216 – Areal: 1392 kvadratmeter, adress: Lyckans gata 41.

Fastighetsbeteckning: Hallsbergs-Falla 1:215 – Areal: 1 279 kvadratmeter, adress: Lyckans gata 43

Fastighetsbeteckning: Hallsbergs-Falla 1:217 – Areal: 1610 kvadratmeter, adress: Lyckans gata 39.

Fastighetsbeteckning: Hallsbergs-Falla 1:218 – Areal: 1391 kvadratmeter, adress: Lyckans gata 31.

Fastighetsbeteckning: Hallsbergs-Falla 1:219 – Areal: 1371 kvadratmeter, adress: Lyckans gata 33.

Fastighetsbeteckning: Hallsbergs-Falla 1:220 – Areal: 1324 kvadratmeter, adress: Lyckans gata 35.

Fastighetsbeteckning: Hallsbergs-Falla 1:221 – Areal: 1604 kvadratmeter, adress: Lyckans gata 37.

Fastighetsbeteckning: Hallsbergs-Falla 1:223 – Areal: 1055 kvadratmeter, adress: Lyckans gata 29.

Fastighetsbeteckning: Hallsbergs-Falla 1:224 – Areal: 1166 kvadratmeter, adress: Lyckans gata 27.

Fastighetsbeteckning: Hallsbergs-Falla 1:225 – Areal: 1357 kvadratmeter, adress: Lyckans gata 25.

Fastighetsbeteckning: Hallsbergs-Falla 1:226 – Areal: 1195 kvadratmeter, adress: Lyckans gata 23.

Fastighetsbeteckning: Hallsbergs-Falla 1:227 – Areal: 1213 kvadratmeter, adress: Lyckans gata 21.

Fastighetsbeteckning: Hallsbergs-Falla 1:228 – Areal: 1158 kvadratmeter, adress: Lyckans gata 13.

Fastighetsbeteckning: Hallsbergs-Falla 1:229 – Areal: 1153 kvadratmeter, adress: Lyckans gata 15.

Fastighetsbeteckning: Hallsbergs-Falla 1:230 – Areal: 1141 kvadratmeter, adress: Lyckans gata 17.

Fastighetsbeteckning: Hallsbergs-Falla 1:231 – Areal: 1225 kvadratmeter, adress: Lyckans gata 19.

Fastighetsbeteckning: Hallsbergs-Falla 1:232 – Areal: 1314 kvadratmeter, adress: Lyckans gata 8.

Fastighetsbeteckning: Hallsbergs-Falla 1:233 – Areal: 1 172 kvadratmeter, adress: Lyckans gata 6.

Fastighetsbeteckning: Hallsbergs-Falla 1:234 – Areal: 1119 kvadratmeter, adress: Lyckans gata 4.

Fastighetsbeteckning: Hallsbergs-Falla 1:235 – Areal: 1084 kvadratmeter, adress: Lyckans gata 2.

Fastighetsbeteckning: Hallsbergs-Falla 1:236 – Areal: 1309 kvadratmeter, adress: Lyckans gata 1.

Fastighetsbeteckning: Hallsbergs-Falla 1:237 – Areal: 1076 kvadratmeter, adress: Lyckans gata 3.

Fastighetsbeteckning: Hallsbergs-Falla 1:238 – Areal: 1084 kvadratmeter, adress: Lyckans gata 5.

Fastighetsbeteckning: Hallsbergs-Falla 1:239 – Areal: 1136 kvadratmeter, adress: Lyckans gata 9.

Hallsberg, Kårstahult

Samtliga kommunala tomter i Kårstahult är sålda.

Hallsberg, Samsala etapp 2A

Samtliga kommunala tomter i Samsala, etapp 2 A är sålda.

Hjortkvarn

Karta över tomterna i Hjortkvarn Pdf, 651 kB, öppnas i nytt fönster.

Tomtpris

69 000 kronor. VA-anslutning, bygglov och nybyggnadskarta ingår i priset.

Lediga tomter

Hagvägen 6 - Areal: 985 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Hjortkvarn 2:44. 

Vintergatan 25 - Areal: 1 215 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Hjortkvarn 2:48.

Perstorpsvägen 28 - Areal: 900 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Hjortkvarn 2:83.

Perstorpsvägen 56 - Areal: 1 338 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Hjortkvarn 2:90.

Perstorpsvägen 57 - Areal: 1 014 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Hjortkvarn 2:91.

Perstorpsvägen 58 - Areal: 1 049 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Hjortkvarn 2:92.

Perstorpsvägen 59 - Areal: 1 241 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Hjortkvarn 2:93.

Perstorpsvägen 53 - Areal: 1 049 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Hjortkvarn 2:95.

Perstorpsvägen 54 - Areal: 1 014 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Hjortkvarn 2:96.

Perstorpsvägen 55 - Areal: 1 098 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Hjortkvarn 2:97.

Pålsboda

Karta över tomterna i Pålsboda Pdf, 170.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Tomtpris

69 000 kronor. VA-anslutning, bygglov och nybyggnadskarta ingår i priset.

Lediga tomter

Smedjegatan 13 - Areal: 964 kvadratmeter. Fastighetsbeteckning: Sköllersta-Falla 1:11

Björkvägen 2 – Areal: 877 kvadratmeter. Fastighetsbeteckning: Sköllersta-Kärr 7:11

Kuggängsvägen 16 – Areal: 980 kvadratmeter. Fastighetsbeteckning: Folkasbo 1:151

Pålsboda, Södra promenaden

Karta över tomterna i Pålsboda, Södra promenaden Pdf, 469.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Tomtpris

125 000 kronor. Du som är privatperson får en rabatt på 25 000 kronor. Rabatten gäller tills vidare.

Kommunala avgifter som inte ingår i försäljningspriset:

Lediga tomter

Södra Promenaden 52 - Areal: 1 008 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Backa 1:178.

Södra Promenaden 54 - Areal: 1 038 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Backa 1:179.

Södra Promenaden 56 - Areal: 1 037 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Backa 1:180.

Södra Promenaden 58 - Areal: 1 027 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Backa 1:181.

Sköllersta

På den nordöstra och södra delen av Kyrkstigen i Sköllersta finns det möjlighet till fler småhustomter. Ansökan om avstyckning sker i samband med att intresseanmälan kommer in.

Förstora bilden

Klicka för att visa bilden större

Svennevad

Samtliga kommunala tomter i Svennevad är sålda.

Tisarstrand

Karta över tomterna i Tisarstrand. Pdf, 256.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Tomtpris

350 000 – 450 000 kronor.

Kommunala avgifter som inte ingår i försäljningspriset

 • VA-anslutning (150 000 - 194 000 kronor – enligt gällande VA-taxa 2023)
 • Bygglovsavgift
 • Nybyggnadskarta
 • Eventuell husutsättning

Avtal för el och fiber tecknas mellan dig som köper och en operatör.

Lediga tomter

Kvarsätters sjöväg 59 - Areal: 1 083 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Kvarsätter 2:24.

Kvarsätters sjöväg 61 - Areal: 1 106 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Kvarsätter 2:25.

Kvarsätters sjöväg 63 - Areal: 1 169 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Kvarsätter 2:26.

Kvarsätters sjöväg 65 - Areal: 1 004 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Kvarsätter 2:27.

Kvarsätters sjöväg 67 - Areal: 1 219 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Kvarsätter 2:28.

Uddviksvägen 1 - Areal: 1 104 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Kvarsätter 2:29.

Uddviksvägen 3 - Areal: 1 003 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Kvarsätter 2:30

Uddviksvägen 5 - Areal: 1 010 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Kvarsätter 2:31.

Uddviksvägen 7 - Areal: 1 029 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Kvarsätter 2:32.

Uddviksvägen 9 - Areal: 1 010 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Kvarsätter 2:35.

Vretstorp

Karta över tomterna i Vretstorp Pdf, 433.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Tomtpris

69 000 kronor. VA-anslutning, bygglov och nybyggnadskarta ingår i priset.

Lediga tomter

Backgatan 9 - Areal: 1 208 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Skävi 18:4.

Källgatan 5 - Areal: 1 259 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Skävi 18:9.

Ekbäcksvägen 27 - Areal: 1 007 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Äbbetorp 1:22.

Ekbäcksvägen 7 - Areal: 974 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Äbbetorp 1:25.

Ekbäcksvägen 9 - Areal: 1 512 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Äbbetorp 1:26.

Östansjö

Karta över tomterna i Östansjö Pdf, 183.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Gatugårda

Gårdgatan 8 - Areal: 1406 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Gatugårda 1:66

Vallgatan 44 - Areal: 1054 kvadratmeter,Fastighetsbeteckning: Gatugårda 3:8

Tomtpris

69 000 kronor. VA-anslutning, bygglov och nybyggnadskarta ingår i priset.

Breslätt

Oxelgatan 18 – Areal: 1116 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Breslätt 6:2.

Oxelgatan 20 – Areal: 1394 kvadratmeter, fastighetsbeteckning: Breslätt 6:1.

Tomtpris

160 000 kronor. Kommunala avgifter som inte ingår i försäljningspriset:

 • VA-anslutning (165 000–175 000 kronor)
 • Bygglovsavgift
 • Nybyggnadskarta
 • Eventuell husutsättning

Avtal om el och fiber tecknas mellan dig som köper och en operatör.

Kontakta mark- och exploateringsingenjören

Nadia Salehi
Telefon: 0582-68 51 52
E-post: samhallsbyggnad@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.