Skrotbil som lämnats på din fastighet

Få information om vad du ska göra om du vill få en skrotbil flyttad från din fastighet.

En skrotbil är ett fordon som bedöms vara i dåligt skick, är övergivet och ha ett lågt värde.

Du som är fastighetsägare får inte själv flytta en skrotbil som lämnats på din fastighet. Du ska alltid själv försöka kontakta bilens ägare och be den att flytta bilen.

Om bilen inte flyttas kan du ta kontakt med kommunen som har rätt att flytta bilen enligt lagen om flyttning av fordon i vissa falllänk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.