Lokal för skola, förskola eller fritidshem

Anmäl om att du ska använda en lokal för verksamhet inom skola, förskola eller fritidshem.

Syftet med anmälningsplikten är att kommunen ska få kännedom om nya verksamheter och möjlighet att kunna påverka till exempel lokalernas utformning eller inredning. Anmälan om nya lokaler bör därför göras i ett tidigt skede då det kan finnas möjlighet att förändra lokalerna om synpunkter inkommer i samband med anmälan.

Om anmälspliktiga verksamheter på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Anmäl din verksamhet

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte nämnden bestämmer något annat.

Egenkontroll av inomhusmiljön

Du som driver en skola måste bedriva ett löpande systematiskt arbete för att förhindra att lokaler eller det man gör i verksamheten påverkar människors hälsa eller miljön negativt. Det kallas egenkontroll och regleras i miljöbalken.

Om egenkontroll av inomhusmiljön på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontrolllänk till annan webbplats

Kontakta miljöenheten i Kumla

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till miljöenheten i Kumla kommun.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom miljö- och byggområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.