Kosmetiska produkter

För dig som ska importera, tillverka eller sälja kosmetika gäller särskilda regler. Reglerna syftar till att förhindra att människor kommer till skada vid användning av produkterna eller att miljön påverkas negativt. Kosmetiska produkter kan exempelvis vara tvålar, krämer, parfymer eller smink.

Innehåll på sidan

Regler för kosmetiska produkter

Du finner regler för kosmetiska produkter i den EU-gemensamma förordningen samt i Läkemedelsverkets föreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Regler finns även i miljöbalken och tillhörande förordningar. Begreppet kosmetiska och hygieniska produkter ändrades år 2013 till kosmetiska produkter, men samma produkter avses under begreppet.

Handlar du med kosmetiska produkter från svenska leverantörer?

Du som köper kosmetiska produkter från en svensk leverantör för att sälja vidare produkterna inom Sverige är distributör. Läs mer om dina skyldigheter enligt kosmetika-lagstiftningen på Läkemedelsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Importerar eller tillverkar du kosmetiska produkter?

Det är du som tillverkar eller importerar produkten till Sverige från ett land utanför EU/EES som har det yttersta ansvaret för att den inte skadar användaren eller miljön. När du tillverkar eller importerar en kosmetisk produkt är du en så kallad ansvarig person.

Läs mer om dina skyldigheter på Läkemedelsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan av produkter till EU:s register CPNP

Du som i Sverige yrkesmässigt tillverkar, märker om, eller till Sverige importerar en kosmetisk produkt från ett land utanför EU/EES ska anmäla dina produkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till EU:s kosmetikaregister, Cosmetic Product Notification Portal, innan du får släppa ut produkterna på marknaden.

Märkning av kosmetiska produkter

Du som tillverkar, importerar eller säljer en kosmetisk produkt ansvarar för att produkten är märkt på rätt sätt. Du ska märka produkten med:

  • namn och adress på ansvarig person inom EU/EES
  • kvantitet - angiven som vikt, volym eller antal
  • hållbarhetsmärkning
  • tillverkningspartiets nummer eller referens (satsnummer, batchnummer)
  • produktens funktion, om detta inte klart framgår av produktens utformning
  • ingrediensförteckning
  • särskilda försiktighetsåtgärder som ska iakttas vid användningen, till exempel varningstexter och bruksanvisning
  • ursprungsland (gäller för produkter som är importerade utanför EU/EES)

Observera att delar av informationen måste vara på svenska, till exempel varningstexter. Du måste översätta informationen och lägga till svensk text till märkningen om det saknas, innan produkten släpps ut på den svenska marknaden.

Mer information om märkningsregler finns på Läkemedelsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad innehåller dina kosmetiska produkter?

Du som släpper ut produkter på den svenska marknaden ansvarar för att kontrollera dina produkter inte innehåller några ämnen som kan innebära hälsorisker eller omfattas av särskilda restriktioner.

Det finns ämnen som är totalförbjudna och inte alls får ingå i kosmetiska produkter. Andra ämnen får bara ingå i begränsad koncentration eller med andra begränsningar eller villkor vid användandet, se förordning om kosmetiska produkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Miljöenheten kontrollerar din verksamhet

Miljöenheten och Läkemedelsverket kontrollerar att dina kosmetiska produkter följer reglerna. Vi kan besluta att du inte får sälja dina kosmetiska produkter om de innehåller förbjudna ämnen eller inte uppfyller reglerna om märkning. Vid misstanke om miljöbrott anmäler vi överträdelser av reglerna till åklagaren.

Råd och information om kosmetiska produkter

Se läkemedelsverkets köpråd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.