Anmälan om hygienisk verksamhet

Anmäl att du ska starta en hygienisk verksamhet. Se vilka verksamheter som ska anmälas.

Du ska göra en anmälan om hygienisk verksamhet om du kommer utföra behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, nålar, piercingverktyg eller liknande. Du ska också anmäla om du ska starta en badanläggning eller solarium.

Exempel på verksamheter som ska anmälas:

  • Fotvård.
  • Akupunktur.
  • Tatuering.
  • Piercing eller annan håltagning.
  • Badanläggning.
  • Solarium.

Anmälan

Du ska göra din anmälan senast sex veckor innan verksamheten startar. Den ska innehålla ritningar och uppgifter om lokal och verksamhet som krävs för att nämnden ska kunna bedöma förutsättningarna för att miljöbalkens krav på miljöanpassning och god hygien uppfylls. Även tillbyggnad och större ändring av en verksamhet ska anmälas.

Anmälan av lokaler med hygieniska behandlingar görs utifrån miljöbalken. Undantaget är solarieverksamhet som anmäls enligt strålskyddslagen. Myndighetsnämnden är tillsynsmyndighet för hygienlokaler.

Miljösanktionsavgift för utebliven anmälan

Om du inte anmäler verksamheten innan lokalen tas i bruk kan du få betala en miljösanktionsav­gift.

Mer information

På Socialstyrelsens webbplats kan du läsa mer om hygienisk verksamhet. Du kan bland annat ladda ner en handbok som tar upp det mesta som du behöver känna till om hälsorisker med mera vid hygienisk verksamhet.

Om hygienisk verksamhet på Socialstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.