Täkter

Anmäl husbehovstäkt, samråd för husbehovstäkt eller uppställning av kross- och/eller sorteringsverk.

Förändringar för företagare med anledning av covid-19

Kommunen skjuter upp debiteringar av årsavgifter

Vi skjuter upp debiteringar av årsavgifter för tillsyn till hösten 2020. Det gäller tillsyn inom

  • livsmedel
  • miljö
  • alkoholservering
  • tobaksförsäljning.

Ny lag från och med den 1 juli om tillsyn på serveringar

Kommunen ansvarar för tillsyn över serveringsställen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till och med den 31 december.

Information om den nya lagen och hur du kan lämna klagomål på trängsel

Uteserveringar kan få öppna den 1 april

Restauranger och caféer kan beviljas tillstånd för uteservering redan från den 1 april 2020. Debiteringen av upplåtelseavgiften flyttas fram till hösten 2020.

Mer information till dig som är företagare

Brytning av berg, grus, sand, sten, torv eller andra typer av jord räknas som täktverksamhet.

För att få bedriva andra sorters täktverksamhet än de som beskrivs på den här sidan ska du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Sök tillstånd för miljöfarlig verksamhet på Länsstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats

Husbehovstäkt

En husbehovstäkt är en täkt där materialet som bryts används inom fastigheten för eget behov. Materialet får inte säljas eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt. Det är du som fastighetsägare som själv ska dokumentera hur mycket material som tagits ur täkten.

Har du en husbehovstäkt ska du göra en anmälan till miljöenheten. Anmälan ska ske senast sex veckor innan verksamheten startar.

Du måste göra en anmälan om den totalt uttagna mängden i täkten är större än:

  • 10 000 ton naturgrus
  • 10 000 ton berg
  • 50 000 kubikmeter torv eller om verksamhetsområdet för torvbrytning är större än fem hektar

Om mängden är mindre ska du istället göra en anmälan om samråd för husbehovstäkt.

Anmälan om husbehovstäkt

Anmälan om husbehovstäkt gör du på blanketten för miljöfarlig verksamhet. Du skickar blanketten med posten. Adressen står på blanketten.

Anmälan om samråd för husbehovstäkt

Du anmäler med en blankett som du skickar med posten. Adressen står på blanketten.

Kontakta miljöenheten i Kumla

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till miljöenheten i Kumla kommun.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom miljö- och byggområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.