Täkter

Anmäl husbehovstäkt, samråd för husbehovstäkt eller uppställning av kross- och/eller sorteringsverk.

Brytning av berg, grus, sand, sten, torv eller andra typer av jord räknas som täktverksamhet.

För att få bedriva andra sorters täktverksamhet än de som beskrivs på den här sidan ska du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Sök tillstånd för miljöfarlig verksamhet på Länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Husbehovstäkt

En husbehovstäkt är en täkt där materialet som bryts används inom fastigheten för eget behov. Materialet får inte säljas eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt. Det är du som fastighetsägare som själv ska dokumentera hur mycket material som tagits ur täkten.

Innan du påbörjar en husbehovstäkt ska du göra en anmälan till miljöenheten. Anmälan ska ske senast sex veckor innan verksamheten startar.

Du måste göra en anmälan om den totalt uttagna mängden i täkten är större än:

  • 10 000 ton naturgrus
  • 10 000 ton berg
  • 50 000 kubikmeter torv eller om verksamhetsområdet för torvbrytning är större än fem hektar

Om mängden är mindre ska du istället göra en anmälan om samråd för husbehovstäkt.

Anmälan om husbehovstäkt

Anmälan om husbehovstäkt gör du på blanketten för miljöfarlig verksamhet. Du skickar blanketten med posten. Adressen står på blanketten.

Små husbehovstäkter

Även om en husbehovstäkt inte når upp till den uttagsmängd som är anmälningspliktig krävs en skriftlig information till kommunens miljöenhet.

Istället för anmälningsplikt enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) gäller här anmälan om så kallat 12:6-samråd.

Enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken (1998:808) krävs en anmälan för samråd för verksamheter som kan komma att ändra naturmiljön.

Du anmäler med en blankett som du skickar med posten. Adressen står på blanketten.

Kontakta miljöenheten i Kumla

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till miljöenheten i Kumla kommun.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom miljö- och byggområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.