PCB - anmäl och sanera

Anmäl sanering av PCB till miljöenheten. Läs om inventering av PCB.

Om PCB

PCB, polyklorerade bifenyler, är ett samlingsnamn för flera konstgjorda ämnen med liknande egenskaper och är ett av de farligaste miljögifterna.

PCB användes förr bland annat i fogmassor, halkfria golvmassor, isolerrutor samt i kondensatorer i lysrörsarmaturer och kan fortfarande finnas kvar i byggnader uppförda eller ombyggda under 1956-1972.

Trots att användningen av PCB förbjöds 1972 finns det fortfarande kvar i miljön på grund av dess kemiska stabilitet och långa nedbrytningstid. PCB kan ge långsiktiga hälsoeffekter som försvagat immunförsvar, påverkad fortplantningsförmåga och påverkan på det centrala nervsystemet.

1. Inventera om det finns PCB i fastigheten

Om du äger flerbostadshus, industribyggnad eller annan anläggning som är uppförd eller renoverad under åren 1956-1973 ska du göra en inventering av PCB. Inventeringen ska göras av alla fog- och golvmassor, även dolda fogar. Inventeringen ska göras av en behörig person.

Efter inventeringen ska följande skickas till kommunens miljöenhet:

  • Protokoll från inventeringen.
  • Kompletterande uppgifter om inventering av fogmassor.
  • Sammanställningsblankett - inventerad PCB.
  • Åtgärdsplan för saneringen.

Sanering

Om PCB hittas måste byggnaden saneras. När saneringen ska göras beror på halten av PCB.

  • Halter mellan 50 - 500 mg/kg ska sanering ske senast vid ombyggnation eller rivning.
  • Halter över 500 mg/kg ska saneras så snart som möjligt. Enligt lagstiftningen skulle det ha gjorts senast sommaren 2016.

2. Anmäl saneringen tre veckor i förväg

Du ska göra en anmälan om saneringen till kommunens miljöenhet senast tre veckor innan saneringen startar.

Blankett för anmälan om sanering av PCB Pdf, 1 MB.

3. När saneringen är klar

När saneringen är klar ska du skicka in dokumentation av saneringen och en slutrapport till kommunens miljöenhet.

Om PCB

PCB, polyklorerade bifenyler, är ett samlingsnamn för flera konstgjorda ämnen med liknande egenskaper och är ett av de farligaste miljögifterna.

PCB användes förr bland annat i fogmassor, halkfria golvmassor, isolerrutor samt i kondensatorer i lysrörsarmaturer och kan fortfarande finnas kvar i byggnader uppförda eller ombyggda under 1956-1972.

Trots att användningen av PCB förbjöds 1972 finns det fortfarande kvar i miljön på grund av dess kemiska stabilitet och långa nedbrytningstid. PCB kan ge långsiktiga hälsoeffekter som försvagat immunförsvar, påverkad fortplantningsförmåga och påverkan på det centrala nervsystemet.

Kontakta miljöenheten i Kumla

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till miljöenheten i Kumla kommun.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom miljö- och byggområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.