Miljöfarlig verksamhet

Anmäl eller få tillstånd för att starta en verksamhet som klassas som miljöfarlig. Gör en miljöskaderapport.

Förändringar för företagare med anledning av covid-19

Kommunen skjuter upp debiteringar av årsavgifter

Vi skjuter upp debiteringar av årsavgifter för tillsyn till hösten 2020. Det gäller tillsyn inom

 • livsmedel
 • miljö
 • alkoholservering
 • tobaksförsäljning.

Ny lag från och med den 1 juli om tillsyn på serveringar

Kommunen ansvarar för tillsyn över serveringsställen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till och med den 31 december.

Information om den nya lagen och hur du kan lämna klagomål på trängsel

Uteserveringar kan få öppna den 1 april

Restauranger och caféer kan beviljas tillstånd för uteservering redan från den 1 april 2020. Debiteringen av upplåtelseavgiften flyttas fram till hösten 2020.

Mer information till dig som är företagare

Miljöskaderapport

Om det har skett en olycka, ett utsläpp, spill eller läckage på din verksamhet ska du lämna in en miljöskaderapport. Du skickar rapporten med posten eller med e-post. Adresserna står på blanketten.

Miljöskaderapport - anmälan enligt 28 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddPDF

Starta miljöfarlig verksamhet

Om du ska starta en verksamhet som kan påverka miljön måste du få tillstånd innan du startar. Exempel på miljöfarliga verksamheter är industrier, bensinstationer och lantbruk.

Miljöprövningsförordningen styr över vad som klassas som verksamhet med miljöpåverkan (miljöfarlig verksamhet). I miljöprövningsförordningen anges de olika verksamheterna och vilka klasser de tillhör, bland annat:

 • A-verksamhet. Kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen.
 • B-verksamhet. Kräver tillstånd från länsstyrelsen.
 • C-verksamhet. Ska anmälas till kommunens miljöenhet.

Miljöprövningsförordningen (2013:251) på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Anmäl C-verksamhet i god tid

Anmälningspliktiga verksamheter klassas som C-verksamheter och ska anmälas till kommunens miljöenhet senast sex veckor innan de startas. Du ska också skicka in anmälan om din verksamhet ändras eller läggs ned.

Anmälningspliktiga verksamheter kan påverka vår miljö genom till exempel spill eller läckage av kemikalier, utsläpp till luft och vatten eller buller. Exempel på sådana företag är

 • fordonstvättar
 • mindre verkstadsindustrier
 • bensinstationer
 • kemtvättar
 • lantbruk med mer än 100 djurenheter.

Blanketter för C-verksamhet

Blankett för anmälan om miljöfarlig verksamhetPDF

Blankett för anmälan om miljöfarlig verksamhet - skjutbanorPDF

Blankett för anmälan om miljöfarlig verksamhet - lantbrukPDF

Blankett för anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhetPDF

Blankett för information om nedläggning av miljöfarlig verksamhetPDF

Årsrapport för fordonstvättPDF

Blankett för anmälan om omläggning av skog till åkermarkPDF

U-verksamhet

Mindre verksamheter som inte kräver tillstånd från länsstyrelsen eller anmälan till kommunen klassas som U-verksamheter. Dessa omfattas också av miljöbalkens bestämmelser och tillsyn bedrivs av miljöenheten.

Information om U-verksamhet kan lämnas till miljöenheten med en blankett.

Blankett för information om U-verksamhetPDF

Kontakta miljöenheten i Kumla

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till miljöenheten i Kumla kommun.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom miljö- och byggområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.