Köldmedier

Läs mer och anmäl om du har en köldmedieanläggning i verksamheten du är ansvarig för. Som verksamhet måste ni följa ett antal regler när det gäller installation och rapportering.

Köldmedier är ämnen som kan finnas i kyl, frys, luftkonditionering/ventilation och värmepumpar. Många köldmedier består av fluorerande växthusgaser, så kallade f-gaser, som kan påverka klimatet.

För att minimera klimatpåverkan har EU och Sverige särskilda regler för anläggningar med köldmedier.

Bergvärmeanläggningar för enskilda hushåll, kylar och frysar till enskilda hushåll och så vidare omfattas inte av lagstiftningen.

Anmälan till kommunen

Du behöver göra en anmälan till kommunen om du

  • har en köldmedieanläggning som sammanlagt innehåller köldmedia motsvarande minst 14 ton CO2e (koldioxidekvivalenter)
  • ska installera en ny anläggning.

Du gör anmälan med en blankett som du skickar med posten. Skicka till adressen

Hallsbergs kommun
Drift- och serviceförvaltningen
694 80 Hallsberg

Kontakta miljöenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00.

E-post: dos@hallsberg.se

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom miljö- och byggområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Anmälan för ägarbyte

Om en köldmedieanläggning inte längre ska användas ska anläggningen tas ur bruk. Detta ska göras av ett certifierat företag.

Blankett för ägarbyte av köldmedieanläggningPDF

Om ingen anmälan kommer in debiteras den som var ägare (operatör) den 1 januari för årets avgifter.

Regelbunden kontroll

Om du har en köldmedieanläggning måste du enligt lagen kontrollera den med jämna mellanrum. Hur ofta du måste göra kontrollen beror på hur mycket köldmedia som anläggningen innehåller. Det som kontrolleras är om det läcker ut någon gas från anläggningen.

Anmälningsblankett finns hos certifierade kontrollföretag.

Se hur ofta du behöver göra läckagekontroll och räkna ut CO2e för din utrustning på alltomfgas.selänk till annan webbplats

En köldmedieanläggning på över 500 ton CO2e måste dessutom ha ett läckagevarningssystem. När läckagevarningssystem finns förlängs tiden mellan läckagekontroller till det dubbla.

Även vid installation eller ingrepp i köldmedieaggregatet ska en kontroll utföras. Om du vid kontrollen upptäcker läckage av något slag ska du genast åtgärda det och rapportera det till kommunens miljöenhet.

Årlig kontrollrapport

Om den totala köldmediemängden motsvarar minst 14 ton CO2e ska du lämna in en årlig kontrollrapport. Den ska omfatta resultaten av alla kontroller och alla åtgärder som vidtagits på kylsystemet under det föregående året.

Årsrapporten ska skickas till kommunen och ska ha kommit in senast den 31 mars året efter att kontrollerna har skett.

Hallsbergs kommun
Drift- och servicenämnden
694 80 Hallsberg

Miljösanktionsavgift

För vissa överträdelser är kommunen skyldig att besluta om miljösanktionsavgift enligt förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Det gäller till exempel om 

  • din årsrapport inkommer för sent (efter 31 mars)
  • du inte uppfyller föreskrivna krav på kontrollintervall
  • du inte anmäler innan en anläggning ska tas i bruk.

Förordningen fastställer även avgiftens storlek.

Mer information

Det finns ett regelverk för att producera, sälja, installera och använda fluorerade köldmedier. Detta regelverk kallas F-gasförordningen. På alltomfgas.se kan du se vilka regler som finns, för vem de gäller och när de gäller.

Om f-gasförordningen på alltomfgas.selänk till annan webbplats

Du kan också läsa mer på Naturvårdsverkets webbplats om fluorerande växthusgaserlänk till annan webbplats.