Köldmedier

Anmäl att du ska installera eller konvertera en köldmedieanläggning. Se regler för kontroller med mera.

Förändringar för företagare med anledning av covid-19

Kommunen skjuter upp debiteringar av årsavgifter

Vi skjuter upp debiteringar av årsavgifter för tillsyn till hösten 2020. Det gäller tillsyn inom

  • livsmedel
  • miljö
  • alkoholservering
  • tobaksförsäljning.

Ny lag från och med den 1 juli om tillsyn på serveringar

Kommunen ansvarar för tillsyn över serveringsställen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till och med den 31 december.

Information om den nya lagen och hur du kan lämna klagomål på trängsel

Uteserveringar kan få öppna den 1 april

Restauranger och caféer kan beviljas tillstånd för uteservering redan från den 1 april 2020. Debiteringen av upplåtelseavgiften flyttas fram till hösten 2020.

Mer information till dig som är företagare

Köldmedier är ämnen som kan finnas i kyl, frys, luftkonditionering, ventilation och värmepumpar. Många köldmedier består av fluorerande växthusgaser, så kallade f-gaser, som kan påverka klimatet.

Bergvärmeanläggningar för enskilda hushåll, kylar och frysar till enskilda hushåll och så vidare omfattas inte av lagstiftningen.

Anmäl installation eller konvertering

Du behöver göra en anmälan till kommunen om du

  • har en köldmedieanläggning som sammanlagt innehåller köldmedia motsvarande minst 14 ton CO2e (koldioxidekvivalenter)
  • ska installera en ny anläggning.

Du gör anmälan med en blankett som du skickar med posten. Skicka till adressen

Hallsbergs kommun
Drift- och serviceförvaltningen
694 80 Hallsberg

Anmälan om ägarbyte

Om en köldmedieanläggning inte längre ska användas ska anläggningen tas ur bruk. Detta ska göras av ett certifierat företag.

Blankett för ägarbyte av köldmedieanläggningPDF

Om ingen anmälan kommer in debiteras den som var ägare (operatör) den 1 januari för årets avgifter.

Regelbunden kontroll

Om du har en köldmedieanläggning måste du enligt lagen kontrollera den med jämna mellanrum. Hur ofta du måste göra kontrollen beror på hur mycket köldmedia som anläggningen innehåller. Det som kontrolleras är om det läcker ut någon gas från anläggningen.

Anmälningsblankett finns hos certifierade kontrollföretag.

I tjänsten Anläggningskollen på alltomfgas.se kan du se hur ofta du behöver göra läckagekontroll och räkna ut CO2e för din utrustning.

En köldmedieanläggning på över 500 ton CO2e måste dessutom ha ett läckagevarningssystem. När läckagevarningssystem finns förlängs tiden mellan läckagekontroller till det dubbla.

Även vid installation eller ingrepp i köldmedieaggregatet ska en kontroll utföras. Om du vid kontrollen upptäcker läckage av något slag ska du genast åtgärda det och rapportera det till kommunens miljöenhet.

Årlig kontrollrapport

Om den totala köldmediemängden motsvarar minst 14 ton CO2e ska du lämna in en årlig kontrollrapport. Den ska omfatta resultaten av alla kontroller och alla åtgärder som vidtagits på kylsystemet under det föregående året.

Årsrapporten ska skickas till kommunen och ska ha kommit in senast den 31 mars året efter att kontrollerna har skett.

Hallsbergs kommun
Drift- och servicenämnden
694 80 Hallsberg

Miljösanktionsavgift

För vissa överträdelser är kommunen skyldig att besluta om miljösanktionsavgift enligt förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Det gäller till exempel om 

  • din årsrapport inkommer för sent (efter 31 mars)
  • du inte uppfyller föreskrivna krav på kontrollintervall
  • du inte anmäler innan en anläggning ska tas i bruk.

Förordningen fastställer även avgiftens storlek.

Regler

För att minimera klimatpåverkan har EU och Sverige särskilda regler för anläggningar med köldmedier.

Det finns regler för att producera, sälja, installera och använda fluorerade köldmedier. Detta regelverk kallas F-gasförordningen. På alltomfgas.se kan du se vilka regler som finns, för vem de gäller och när de gäller.

Om f-gasförordningen på alltomfgas.selänk till annan webbplats

Om fluorerande växthusgaser på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakta miljöenheten i Kumla

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till miljöenheten i Kumla kommun.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom miljö- och byggområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.