Förorenad mark

Anmäl upptäckt eller sanering av föroreningar i marken eller i en byggnad.

Anmälan om upptäckt eller efterbehandling

Om du hittar en förorening i marken eller i en byggnad eller ska utföra en sanering av en förorening ska du anmäla det till kommunens miljöenhet.

Innan du börjar arbeta ska miljöenheten ha besvarat din anmälan med ett beslut.

Du anmäler med en blankett som du skickar med posten. Adressen står på blanketten.

Kontakta miljöenheten i Kumla

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till miljöenheten i Kumla kommun.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom miljö- och byggområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.