Förorenad mark

Anmäl om du hittar en förorening eller om du ska utföra en sanering av en förorening i mark eller i en byggnad. Innan du börjar arbeta ska miljöenheten ha besvarat din anmälan med ett beslut.

Anmälan

Du anmäler om upptäckt eller efterbehandling av förorenat område med en blankett som du skickar med posten. Adressen står på blanketten.

Kontakta miljöenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00.

E-post: dos@hallsberg.se

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom miljö- och byggområdet. Personalen arbetar i Kumla.