Dispens från hämtning av fosforfiltermaterial

Ansök om dispens från hämtning av fosforfiltermaterial. Det krävs att du äger fastigheten där spridningen ska ske.

Spridningsfastigheten ska utgöras av brukad jordbruksmark.

Ansökan

Du ansöker om dispens från hämtning av fosforfiltermaterial med en blankett som du skickar med posten. Adressen står på blanketten.

Kontakta miljöenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00.

E-post: dos@hallsberg.se

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom miljö- och byggområdet. Personalen arbetar i Kumla.