Brandfarlig vara och cisterner

Läs och ansök om tillstånd om du ska lagra brandfarlig vara, diesel eller olja i en cistern (tank). Du har ansvar för att hantering och kontroll av cisternen sker på rätt sätt.

Brandfarlig vara

Om du ska förvara brandfarliga varor kan du behöva tillstånd från Nerikes brandkår.

Läs mer och sök tillstånd på Nerikes brandkårs webbplatslänk till annan webbplats

Cisterner

Cisterner används för att lagra brandfarliga vätskor som diesel eller olja. Du är ansvarig för att se till att den inte påverkar miljön, till exempel så att den inte läcker ut vätska.

Om cisternen står inom ett vattenskyddsområde gäller speciella regler:

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljorlänk till annan webbplats

Läs mer om vattenskyddsområden i Hallsbergs kommun

Anmäl att du ska installera en cistern

Innan du installerar en cistern för brandfarlig vätska eller spillolja behöver du informera miljöenheten om följande:

  • Om cisternen är utanför vattenskyddsområde och rymmer mer än en kubikmeter.
  • Om cisternen är inom vattenskyddsområde och rymmer mer än 250 liter.

Du ska göra din anmälan senast fyra veckor innan du planerar att installera cisternen.

Kontrollera din cistern

Cisternen ska kontrolleras regelbundet, och ska utföras av ett ackrediterat företag.

Hitta ackrediterade företag på Swedacs webbplatslänk till annan webbplats

Hur ofta den ska kontrolleras beror på vilken typ av cistern det är och var den står. Det kan vara med tre-tolv års mellanrum. Hur ofta din cistern ska kontrolleras kan du se i den senaste kontrollrapporten.

Om en cistern befinner sig inom ett vattenskyddsområde ska cisternen kontrolleras oftare.

Efter varje kontroll ska du skicka in en kopia av kontrollrapporten till miljöenheten.

Miljösanktionsavgift

Om du inte skickar in anmälan om installation av en cistern eller om du inte skickar in kontrollrapport till miljöenheten tar vi ut en miljösanktionsavgift.

Ta cistern ur bruk

Om en cistern inte ska användas mer ska du skicka in en blankett för information om att cisternen tas ur bruk till kommunens miljöenhet.

Kontakta miljöenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00.

E-post: dos@hallsberg.se

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom miljö- och byggområdet. Personalen arbetar i Kumla.