Uteservering

Se hur du ansöker om tillstånd för uteservering. Läs kraven för uteserveringens utformning och placering. Se vilka andra tillstånd du kan behöva.

Villkor för uteserveringen

 • Minst 1,5 meter av gångbanan ska lämnas fri.
 • Serveringen ska avgränsas väl med räcke eller dylikt i en färg som skiljer sig från gångbanan.
 • Räcket ska ha en höjd på 90 centimeter och en nedre tvärslå 0,1 - 0,35 meter över marken.
 • Eventuella blomlådor ska placeras på insidan av räcket.
 • Parasoll får inte hänga ut över uteserveringens avgränsning.
 • Uteserveringen får inte utföras med upphöjt däck utan ramp. Inga fasta ingrepp får göras i trottoarer för till exempel staket eller parasoll.
 • Cykelställ, bänkar och dylikt får inte tas bort eller flyttas utan särskilt tillstånd.
 • Uteserveringar ska placeras i anslutning till verksamheten.
 • Kringboende får inte störas på grund av uteserveringen.
 • Uteserveringen ska på uppmaning från kommunen kunna tas bort för städning, ledningsarbeten, husrenoveringar, evenemang med mera.
 • Uteserveringen och området omkring måste underhållas och ska vid behov städas dagligen.
 • Den 1 oktober ska ytan vara avstädad och återställd till ursprungligt skick.
 • Är städning och återställning inte tillfredställande utfört, återställer kommunen detta på näringsidkarens bekostnad.
 • Om villkoren inte uppfylls kan tillståndet återkallas. Det kan också medföra att tillståndsansökan avslås kommande säsong.

Du kan behöva söka fler tillstånd

Matlagning och hantering av livsmedel

För att få hantera livsmedel eller ha tillagning gäller särskilda regler som kräver att du kontaktar miljöenheten i Hallsbergs kommun.

Om registrering av livsmedelsverksamhet

Tillstånd för alkoholservering

Om du vill servera alkohol måste du ansöka om tillstånd.

Om servering och försäljning av alkohol

Gasolvärmare

För att få ha gasolvärmare kan du behöva tillstånd från Nerikes Brandkår.

Sök tillstånd för hantering av brandfarliga varor på Nerikes brandkårs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygglov

Du måste söka bygglov om du vill

 • glasa in uteserveringen
 • ha en markis med reklam på över uteserveringen
 • bygga ett skärmtak över uteserveringen

Hör alltid av dig till bygglovenheten om du har frågor.

Om bygglov

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.