Uteservering

Se hur du ansöker om tillstånd för uteservering. Läs kraven för uteserveringens utformning och placering. Se vilka andra tillstånd du kan behöva.

Förändringar för företagare med anledning av covid-19

Kommunen skjuter upp debiteringar av årsavgifter

Vi skjuter upp debiteringar av årsavgifter för tillsyn till hösten 2020. Det gäller tillsyn inom

 • livsmedel
 • miljö
 • alkoholservering
 • tobaksförsäljning.

Ny lag från och med den 1 juli om tillsyn på serveringar

Kommunen ansvarar för tillsyn över serveringsställen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till och med den 31 december.

Information om den nya lagen och hur du kan lämna klagomål på trängsel

Uteserveringar kan få öppna den 1 april

Restauranger och caféer kan beviljas tillstånd för uteservering redan från den 1 april 2020. Debiteringen av upplåtelseavgiften flyttas fram till hösten 2020.

Mer information till dig som är företagare

Villkor för uteserveringen

 • Minst 1,5 meter av gångbanan ska lämnas fri.
 • Serveringen ska avgränsas väl med räcke eller dylikt i en färg som skiljer sig från gångbanan.
 • Räcket ska ha en höjd på 90 centimeter och en nedre tvärslå 0,1 - 0,35 meter över marken.
 • Eventuella blomlådor ska placeras på insidan av räcket.
 • Parasoll får inte hänga ut över uteserveringens avgränsning.
 • Uteserveringen får inte utföras med upphöjt däck utan ramp och inga fasta ingrepp får göras i trottoarer för till exempel staket eller parasoll.
 • Cykelställ, bänkar och dylikt får inte tas bort eller flyttas utan särskilt tillstånd.
 • Uteserveringar ska placeras i anslutning till verksamheten.
 • Kringboende får inte störas på grund av uteserveringen.
 • Uteserveringen ska på uppmaning från kommunen kunna tas bort för städning, ledningsarbeten, husrenoveringar, evenemang med mera.
 • Uteserveringen och området omkring måste underhållas och ska vid behov städas dagligen.
 • Den 1 oktober ska ytan vara avstädad och återställd till ursprungligt skick.
 • Är städning och återställning inte tillfredställande utfört, återställer kommunen detta på näringsidkarens bekostnad.
 • Om villkoren inte uppfylls kan tillståndet återkallas. Det kan också medföra att tillståndsansökan avslås kommande säsong.

Du kan behöva söka fler tillstånd

Matlagning och hantering av livsmedel

För att få hantera livsmedel eller ha tillagning gäller särskilda regler som kräver att du kontaktar miljöenheten i Hallsbergs kommun.

Om registrering av livsmedelsverksamhet

Tillstånd för alkoholservering

Om du vill servera alkohol måste du ansöka om tillstånd.

Om servering och försäljning av alkohol

Gasolvärmare

För att få ha gasolvärmare kan du behöva tillstånd från Nerikes Brandkår.

Sök tillstånd för hantering av brandfarliga varor på Nerikes brandkårs webbplatslänk till annan webbplats

Bygglov

Om du vill att uteserveringen ska ha fasta parasoller, fasta markiser eller skärmtak måste du söka bygglov.

Om bygglov

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.