Reklamskyltar och varustånd

Se hur du ansöker om tillstånd. Läs kraven på utformning och placering. Se vilka konsekvenser otillåten skyltning kan få.

Krav på placering och utformning av varustånd

För att tillgodose skötselbehoven och tillgängligheten på våra trottoarer och gång- och cykelvägar, ställer kommunen krav på utformningen och placeringen av reklamskyltar.

 • Minst 1,5 meter av gångbanan ska lämnas fri.
 • Varustånd får endast ställas ut då verksamheten är öppen och ska placeras direkt mot fasad eller anvisad möbleringszon i anslutning till verksamheten. Utbredning utanför annans fasadyta tillåts inte.
 • Varuståndet ska avgränsas väl och genom sin färg och form skilja sig från gångbanan och underlätta för synskadade att ta sig förbi.
 • Varuståndet ska ha en nedre tvärslå 0,1 - 0,35 meter över marken.
 • Inga fasta ingrepp får göras i trottoaren och varuståndet ska på uppmaning från kommunen kunna tas bort för städning, ledningsarbeten, husrenoveringar, evenemang med mera.
 • Ytan kring varuståndet ska hållas ren och i gott skick. Är städning och underhåll inte bra utfört, återställer kommunen detta på den sökandes bekostnad.
 • Om villkoren inte uppfylls kan tillståndet återkallas. Det kan också medföra att tillståndsansökan avslås kommande säsong.

Ansök om tillstånd för reklamskylt

Du ansöker om tillstånd för reklamskylt hos Polisen.

Det kan också krävas bygglov. Kontakta bygglovsenheten om du vill veta vad som gäller för din skylt.

Krav på placering och utformning av reklamskylt

För att tillgodose skötselbehoven och tillgängligheten på våra trottoarer och gång- och cykelvägar, ställer kommunen krav på utformningen och placeringen av reklamskyltar.

 • Minst 1,5 meter av gångbanan ska lämnas fri.
 • Skylten får bara ställas ut när verksamheten är öppen och ska placeras i anslutning till verksamheten.
 • Skyltar får inte sättas upp på lyktstolpar, stolpar, pelare och liknande som inte är särskilt utpekade eller avsedda för ändamålet. Placering eller montering av skyltar på fastigheten kräver godkännande av fastighetsägaren. I vissa fall kan även bygglov behövas.
 • Det är endast tillåtet med en reklamskylt per verksamhet på trottoaren.
 • Bara reklamskyltar i den modell som kommunen godkänt får användas i Hallsbergs och Pålsboda centrum.
 • Skylten ska på uppmaning från kommunen kunna tas bort för städning, ledningsarbeten, husrenoveringar, evenemang med mera.
 • Om villkoren inte uppfylls kan tillståndet återkallas. Det kan också medföra att tillståndsansökan avslås kommande säsong.

Allmän plats i Pålsboda centrum

Karta över allmän plats i Pålsboda centrum

Klicka för större bild

Allmän plats i Hallsbergs centrum

Karta över allmän plats i Hallsbergs centrum

Klicka för större bild

Specifikationer för pelarskylt

 • Affischmått A3.
 • Fästs permanent på pelare.
 • Utbytbar plastfilm, snäppfunktion på ramen, svart ram.
 • Kan användas utomhus

Specifikationer för trottoarpratare

 • Affischmått 50 x 70 centimeter.
 • Mått vinkelrätt från vägg 43 centimeter. Bredd mot vägg 79 centimeter
 • Utbytbar plastfilm, snäppfunktion på ramen, svart ram.
 • Kan användas utomhus.

Klicka för större bild

Otillåten skyltning

Om kommunen upptäcker skyltning som saknar tillstånd kontaktar vi företaget eller föreningen som ansvarar för skyltningen och kräver att den tas bort omedelbart. Om ingen ansvarig kan nås eller om den ansvarige inte följer uppmaningen kan skyltningen komma att plockas ned av kommunen.

Den nedplockade skylten förvaras vid Kommunaltekniska huset på Tegelgatan 2 i Hallsberg. Den som är ansvarig för skyltningen har sex månader på sig att hämta den. Kommunen kommer även att fakturera den ansvarige för de kostnader som nedtagningen av skyltarna har inneburit.

Otillåten skyltning kan också komma att anmälas till polisen som ett brott mot ordningslagen.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.