Reklamskyltar och varustånd

Se hur du ansöker om tillstånd. Läs kraven på utformning och placering. Se vad som händer om du sätter upp skyltar utan att ha tillstånd.

Krav på placering och utformning av varustånd

Kommunen ställer krav på utformning och placering av varustånd. Kraven finns för att trottoarer och gång- och cykelvägar ska vara tillgängliga och kunna skötas.

 • Minst 1,5 meter av gångbanan ska lämnas fri.
 • Varustånd får endast ställas ut då verksamheten är öppen. Det ska placeras direkt mot fasad eller anvisad möbleringszon i anslutning till verksamheten. Utbredning utanför annans fasadyta tillåts inte.
 • Varuståndet ska avgränsas väl. Det ska skilja sig från gångbanan genom sin färg och form och underlätta för synskadade att ta sig förbi.
 • Varuståndet ska ha en nedre tvärslå 0,1 - 0,35 meter över marken.
 • Inga fasta ingrepp får göras i trottoaren. Varuståndet ska på uppmaning från kommunen kunna tas bort för städning, ledningsarbeten, husrenoveringar, evenemang med mera.
 • Ytan kring varuståndet ska hållas ren och i gott skick. Är städning och underhåll inte bra utfört, återställer kommunen detta på den sökandes bekostnad.
 • Om villkoren inte uppfylls kan tillståndet återkallas. Det kan också medföra att tillståndsansökan avslås kommande säsong.

Tider varustånd får ställas ut

Varustånd får endast ställas ut då verksamheten är öppen.

Placering

Varuståndet ska placeras i anslutning till verksamheten

 • direkt mot fasad eller
 • i anvisad möbleringszon i anslutning till verksamheten.

Utbredning utanför annans fasadyta tillåts inte.

Minst 1,5 meter av gångbanan ska lämnas fri.

Utformning

Varuståndet ska avgränsas väl. Det ska

 • skilja sig från gångbanan genom sin färg och form och
 • underlätta för synskadade att ta sig förbi.

Varuståndet ska ha en nedre tvärslå 0,1 - 0,35 meter över marken.

Inga fasta ingrepp får göras i trottoaren. Varuståndet ska på uppmaning från kommunen kunna tas bort för bland annat

 • städning
 • ledningsarbeten
 • husrenoveringar
 • evenemang.

Skötsel

Ytan kring varuståndet ska hållas ren och i gott skick. Är städning och underhåll inte bra utfört, återställer kommunen detta på den sökandes bekostnad.

Om kommunens villkor inte är uppfyllda

Om villkoren inte uppfylls kan tillståndet återkallas. Det kan också medföra att din ansökan inför nästa säsong avslås.

Ansök om tillstånd för reklamskylt

Du ansöker om tillstånd för reklamskylt hos Polisen.

Det kan också krävas bygglov. Kontakta bygglovsenheten om du vill veta vad som gäller för din skylt.

Krav på placering och utformning av reklamskylt

Kommunen ställer krav på utformning och placering av reklamskyltar. Kraven finns för att trottoarer och gång- och cykelvägar ska vara tillgängliga och kunna skötas.

Antal skyltar

Det är endast tillåtet med en reklamskylt per verksamhet på trottoaren.

Tider reklamskylt får ställas ut

Skylten får bara ställas ut när verksamheten är öppen.

Placering

Skylten ska placeras i anslutning till verksamheten.

Minst 1,5 meter av gångbanan ska lämnas fri.

Skyltar får inte sättas upp på

 • lyktstolpar
 • stolpar
 • pelare
 • liknande som inte är särskilt utpekade eller avsedda för ändamålet.

Om skylten placeras eller monteras på fastigheten krävs godkännande av fastighetsägaren. I vissa fall kan även bygglov behövas.

Utformning

Det är bara reklamskyltar i den modell som kommunen godkänt som får användas i Hallsbergs och Pålsboda centrum.

Skylten ska på uppmaning från kommunen kunna tas bort för bland annat

 • städning
 • ledningsarbeten
 • husrenoveringar
 • evenemang

Om kommunens villkor inte är uppfyllda

Om villkoren inte uppfylls kan tillståndet återkallas. Det kan också medföra att tillståndsansökan avslås kommande säsong.

Allmän plats i Pålsboda centrum

Karta över allmän plats i Pålsboda centrumFörstora bilden

Klicka för större bild

Allmän plats i Hallsbergs centrum

Karta över allmän plats i Hallsbergs centrumFörstora bilden

Klicka för större bild

Specifikationer för pelarskylt

 • Affischmått A3.
 • Fästs permanent på pelare.
 • Utbytbar plastfilm, snäppfunktion på ramen, svart ram.
 • Kan användas utomhus

Specifikationer för trottoarpratare

 • Affischmått 50 x 70 centimeter.
 • Mått vinkelrätt från vägg 43 centimeter. Bredd mot vägg 79 centimeter
 • Utbytbar plastfilm, snäppfunktion på ramen, svart ram.
 • Kan användas utomhus.
Förstora bilden

Klicka för större bild

Otillåten skyltning

Det här händer om kommunen upptäcker skyltning som saknar tillstånd:

Kommunen kontaktar företaget eller föreningen som ansvarar för skyltningen. Kommunen kräver då att skyltningen tas bort omedelbart.

Kommunen kan själv ta bort skyltningen om

 • ingen ansvarig kan nås
 • den ansvarige inte följer uppmaningen om att ta bort skyltningen.

Nedplockade skyltar förvaras vid Kommunaltekniska huset på Tegelgatan 2 i Hallsberg. Den som är ansvarig för skyltningen har sex månader på sig att hämta den. 

Kommunen fakturerar den ansvarige för de kostnader som nedtagningen av skyltarna har inneburit.

Otillåten skyltning kan också komma att anmälas till polisen som ett brott mot ordningslagen.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.