Försäljning av tobak

Ansök hos kommunen om du vill sälja tobaksprodukter.

Du som ska sälja tobaksprodukter i en tobaksaffär, livsmedelsbutik, restaurang eller på annan plats i någon av Sydnärkes kommuner ska ansöka om detta till tillståndsenheten i Hallsbergs kommun.

Om du säljer tobaksvaror utan att först ha erhållit tillstånd riskerar du böter eller fängelse i upp till sex månader.

Registrera din verksamhet

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvarorPDF

Anmälan om ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvarorPDF

Anmälan om upphörande av tillstånd för försäljning av tobaksvarorPDF

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljningPDF

Länkar för mer information

Om tillsyn för tobak på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt

Patrik Germer, tillståndshandläggare

Telefon: 0582-68 53 11.

E-post: patrik.germer@hallsberg.se