Anmälan till dialogträff den 23 maj

Träffen är inställd på grund av för få anmälda deltagare

Information och dialogträff om Hallsbergs kommuns fortsatta utveckling - för dig som är företagare.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.