Täkter

Anmäl husbehovstäkt, samråd för husbehovstäkt eller uppställning av kross- eller sorteringsverk.

Brytning av berg, grus, sand, sten, torv eller andra typer av jord räknas som täktverksamhet.

Du anmäler uppstart av husbehovstäkt och krossningsverksamhet hos kommunen.

Du söker tillstånd för andra sorters täkter hos Länsstyrelsen.

Sök tillstånd för miljöfarlig verksamhet på Länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Husbehovstäkt

En husbehovstäkt är en täkt där materialet som bryts används inom fastigheten för eget behov. Materialet får inte säljas eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt. Det är du som fastighetsägare som själv ska dokumentera hur mycket material som tagits ur täkten.

Innan du påbörjar en husbehovstäkt ska du göra en anmälan till miljöenheten. Anmälan ska ske senast sex veckor innan verksamheten startar.

Du måste göra en anmälan om den totalt uttagna mängden i täkten är större än:

  • 10 000 ton naturgrus
  • 10 000 ton berg
  • 50 000 kubikmeter torv eller om verksamhetsområdet för torvbrytning är större än fem hektar

Små husbehovstäkter

Även om en husbehovstäkt inte når upp till den uttagsmängd som är anmälningspliktig krävs en skriftlig information till kommunens miljöenhet.

Istället för anmälningsplikt enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) gäller här anmälan om så kallat 12:6-samråd.

Enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken (1998:808) krävs en anmälan för samråd för verksamheter som kan komma att ändra naturmiljön.

Anmälan om täkter

Du anmäler både husbehovstäkt och samråd för små husbehovstäkter på blanketten Anmälan om husbehovstäkt. Du skickar in blanketten med post eller e-post. Adresserna står på blanketten.

Kontakta miljöenheten i Kumla

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till miljöenheten i Kumla kommun.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom miljö- och byggområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.