Miljöfarlig verksamhet

Anmäl eller få tillstånd för att starta en verksamhet som klassas som miljöfarlig. Gör en miljöskaderapport.

Miljöskaderapport

Om det har skett en olycka, ett utsläpp, spill eller läckage på din verksamhet ska du lämna in en miljöskaderapport. Du skickar rapporten med posten eller med e-post. Adresserna står på blanketten.

Miljöskaderapport - anmälan enligt 28 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Pdf, 940.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Starta miljöfarlig verksamhet

Om du ska starta en verksamhet som kan påverka miljön kan du behöva anmäla det till kommunen innan du startar. Större verksamheter kan behöva tillstånd från Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller mark- och miljödomstolen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Exempel på miljöfarliga verksamheter är industrier, bensinstationer och lantbruk.

Miljöprövningsförordningen styr över vad som klassas som verksamhet med miljöpåverkan (miljöfarlig verksamhet). I miljöprövningsförordningen anges de olika verksamheterna och vilka klasser de tillhör, bland annat:

  • A-verksamhet. Kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen.
  • B-verksamhet. Kräver tillstånd från länsstyrelsen.
  • C-verksamhet. Ska anmälas till kommunens miljöenhet.

Miljöprövningsförordningen (2013:251) på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl C-verksamhet i god tid

Anmälningspliktiga verksamheter klassas som C-verksamheter och ska anmälas till kommunens miljöenhet senast sex veckor innan de startas. Du ska också skicka in anmälan om din verksamhet ändras eller läggs ned.

Anmälningspliktiga verksamheter kan påverka vår miljö. Till exempel genom spill eller läckage av kemikalier, utsläpp till luft och vatten eller buller. Exempel på sådana företag är

  • fordonstvättar
  • mindre verkstadsindustrier
  • bensinstationer
  • kemtvättar
  • lantbruk med mer än 100 djurenheter.

Blanketter för C-verksamhet

Blankett för anmälan om miljöfarlig verksamhet Pdf, 374.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett för anmälan om miljöfarlig verksamhet - skjutbanor Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Blankett för anmälan om miljöfarlig verksamhet - lantbruk Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Blankett för anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet Pdf, 219.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett för information om nedläggning av miljöfarlig verksamhet Pdf, 225.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Årsrapport för fordonstvätt Pdf, 983.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett för anmälan om omläggning av skog till åkermark Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

U-verksamhet

Mindre verksamheter som inte kräver tillstånd från länsstyrelsen eller anmälan till kommunen klassas som U-verksamheter. Dessa omfattas också av miljöbalkens bestämmelser och tillsyn bedrivs av miljöenheten.

Information om U-verksamhet kan lämnas till miljöenheten med en blankett.

Blankett för information om U-verksamhet Pdf, 900 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta miljöenheten i Kumla

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till miljöenheten i Kumla kommun.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom miljö- och byggområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.