Dispens för spridning av gödsel

Ansök om dispens från reglerna om spridning av gödsel.

Kommunen ger bara dispens om det hänt något speciellt i din verksamhet som du inte kunnat påverka eller förutse.

Du ansöker om dispens för spridning av gödsel med en blankett som du skickar med posten. Adressen står på blanketten.

Kontakta miljöenheten i Kumla

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till miljöenheten i Kumla kommun.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom miljö- och byggområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.