Brandfarlig vara och cisterner

Anmäl att du ska installera en cistern. Läs om kontroller av cisternen och hur du gör om du tar en cistern ur bruk. Se hur du ansöker om tillstånd för att förvara brandfarliga varor.

Cisterner

Cisterner används för att lagra brandfarliga vätskor som diesel eller olja. Du som har en cistern är ansvarig för att se till att den inte påverkar miljön, till exempel att den inte läcker ut vätska.

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte skickar in anmälan om installation eller kontrollrapporter till miljöenheten får du betala en miljösanktionsavgift.

Information om installation av cistern

Om du ska installera en cistern som rymmer mer än 1 kubikmeter vätska måste du informera miljöenheten skriftligt. Du måste göra det senast fyra veckor innan du installerar.

Inom vattenskyddsområden gäller informationsplikten redan vid 250 liter vätska.

Vattenskyddsområden i Hallsbergs kommun

Du informerar miljöenheten med en blankett som du skickar med posten. Adressen står på blanketten.

Kontrollera din cistern

Cisternen ska kontrolleras regelbundet. Kontrollen ska utföras av ett ackrediterat företag.

Hitta ackrediterade företag på Swedacs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I den senaste kontrollrapporten kan du se hur ofta din cistern ska kontrolleras.

Hur ofta den ska kontrolleras beror på vilken typ av cistern det är och var den står. Det kan vara med 3 till 12 års mellanrum. Om en cistern står inom ett vattenskyddsområde ska den kontrolleras oftare.

Efter varje kontroll ska du skicka in en kopia av kontrollrapporten till miljöenheten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har mer information om kontroll av cisterner:

Om cisterner och rörledningar på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta cistern ur bruk

Om du inte ska använda en cistern mer ska du informera kommunens miljöenhet om det. Du gör det med en blankett som du skickar med posten. Adressen står på blanketten.

Kontakta miljöenheten i Kumla

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till miljöenheten i Kumla kommun.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom miljö- och byggområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.