Anmäl oljeavskiljare

Anmäl att du ska installera en oljeavskiljare. Läs om regler och standard för oljeavskiljaren.

Verksamheter som kan orsaka oljeföroreningar i avloppsvatten, dagvatten eller vattendrag ska använda en oljeavskiljare. Oljeavskiljaren ska förhindra utsläpp.

Exempel på verksamheter som måste ha oljeavskiljare:

 • Bensinstationer.
 • Bilverkstäder.
 • Fordonstvättar.
 • Garage med golvavlopp.
 • Gör det själv-hallar.
 • Motor- och serviceverkstäder.
 • Olje- och kemikaliedepåer.
 • Parkeringshus.
 • Tanktvättar.
 • Åkerier.

Anmäl att du ska installera en oljeavskiljare

Du anmäler med en blankett som du skickar med posten. Adressen står på blanketten.

Regler och standard

Det är viktigt att oljeavskiljaren har rätt storlek eller dimensionering. Vilken oljeavskiljare som är lämplig beror främst på

 • vilket flöde som genereras till avskiljaren
 • den tid som vattnet behöver vara i oljeavskiljaren för att olja ska hinna avskiljas.

Oljeavskiljaren ska tömmas, rengöras och fyllas på med vatten regelbundet. Var femte år ska oljeavskiljaren tömmas helt och en täthetskontroll ska genomföras.

Principen för avskiljningen är att olja är lättare än vatten och lägger sig på ytan. Observera att oljeavskiljare inte är någon reningsanläggning utan ska fungera som ett skydd mot utsläpp av mineraloljor till avloppsnätet.

Tänk på att oljeavskiljaren ska uppfylla standarden SS-EN 858.

Fastighetsägarens ansvar

Det är du som äger fastigheten som är ansvarig för att en oljeavskiljare är installerad.

Därför ska du ha en oljeavskiljare

Avloppsreningsverk är anpassade att rena spillvatten från hushåll och inte för att ta hand om oljeföroreningar.

Olja som kommer ut via dagvattennätet ger en direkt förorening av miljön på till exempel sjöar, vattendrag och grundvatten.

Kommer olja ut i dagvatten inom ett vattenskyddsområde kan det även få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen.

Kontakta miljöenheten i Kumla

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till miljöenheten i Kumla kommun.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom miljö- och byggområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.