Upphandlingar

Se pågående upphandlingar, lämna anbud och läs kommunens upphandlingspolicy.

Alla kommunens inköp måste föregås av en upphandling. Värdet på det vi ska upphandla bestämmer på vilket sätt vi gör upphandlingen.

Hallsbergs kommuns upphandlingspolicylänk till annan webbplats

Konkurrensverkets webbplatslänk till annan webbplats och Upphandlingsmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats kan du läsa mer om lagen om offentlig upphandling, upphandlingsregler och domstolsavgöranden.

Offentlig upphandling

Upphandlingar och inköp som övergår 586 907 kronor måste ske genom ett annonserat förfarande enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Hitta offentliga upphandlingar och lämna anbud

Hallsbergs kommun annonserar sina upphandlingar i upphandlingsverktyget Visma Tendsign. Många upphandlingar sker i samverkan med andra organisationer.

Se pågående upphandlingar i Hallsbergs kommun i Visma Tendsignlänk till annan webbplats

Skapa användarkonto i VismaTendsign för att se förfrågningsunderlag och lämna anbudlänk till annan webbplats

Direktupphandling

Upphandlingar och inköp till värde under 586 907 kronor under ett år får ske genom så kallad direktupphandling. Om inköpsvärdet inte är obetydligt ska minst tre leverantörer ges möjlighet att lämna pris och eventuella uppgifter som är relevanta för inköpet.