Kommunens referenskoder

Kommunens referenskoder för fakturering.

Referenskoder i tabell

Referenskoder per verksamhet

Referenskod

Verksamhet

100000

Kommunstyrelse allmänt

110000

Kommundirektör

110100

Kansliavdelning

110300

Näringsliv- och Turismavdelning

111100

Ekonomiavdelning

111200

Personalavdelning

111290

Personalbil

111291

Personalcykel

111300

Intern Serviceavdelning

111400

Samhällsplanering

112100

Fastighetsavdelning

112110

Teknik

112120

Bygg

112130

Fastighetsskötsel

112150

Bostadsbolaget

112190

Bostadsanpassning

112200

Lokalvårdsavdelningen

112210

Team Allé

112220

Team Söder

112230

Team Centralt

112240

Team Öster/Väster

112250

Team Östansjö/Vretstorp

112260

Team Pålsboda

112300

Måltidsavdelning

112301

Kök Alléskolan

112302

Kök Folkasboskolan

112313

Kök Kullängen

112314

Kök Vretstorps dagc.

119100

Integrationsenheten

119200

Arbetsmarknadsenheten

190000

Transfereringar

210000

Miljö-, hälsoskydds- och livsmedelstillsyn

220000

Bygglov

250000

Alkohol-, tobak- och läkemedelstillsyn

300000

Nämnd- och styrelseverksamhet

300001

Förvaltningschef

301000

Fordonsverkstad

301500

Fordonsförvaltare

302000

Teknisk chef

302300

Gatuingenjör

302301

Trafikhandläggare

302400

VA-ingenjör

302401

Projektansvarig

302500

Planeringsingenjör

330000

Enhetschef gata/park/VA-nät

330100

Arbetsledare VA-rörnät

330200

Vatten och avlopp

330201

VA exploatering Tisaren

330300

Vatten och avlopp drift

350000

Enhetschef VA-avdelning

350001

Teknisk chef VA

500000

Kommunfullmäktige

501000

Revision

502000

Valnämnd

503000

Överförmyndare

504000

Myndighetsnämnd

600000

Finansiering

600001

Finansiering moms

700000

Förvaltningschef bildning

700002

Verksamhetschef förskola/skola

700003

Ekonomisekreterare

700004

IT-strateg

700006

Assistent (skol- och barnomsorgspeng)

700008

Assistent (skolskjutsar)

700009

Ansvarig natur- och teknikmaterial

700013

Utvecklingskoordinator

701100

Administrativ samordnare

701101

Vaktmästare 1

701102

Vaktmästare 2

701103

Vaktmästare 3

701104

Vaktmästare 4

701300

Ansvarig Elevhälsan

701310

Samordnare specialpedagoger

701320

Samordnare kuratorer

701330

Samordnare skolsköterskor

701340

Samordnare hjärt- & lungräddning

701350

IT-pedagog

701360

Talpedagog

701370

Psykolog

701380

Ae öppna förskolan

701400

Ansvarig områdeskontoren

701500

Modersmålsavdelningen

711000

Rektor Vretstorp/Östansjö grundskola

711001

Ae Fredriksbergskolan

711003

Ae Bikupan/Blomman

711012

Ae Östansjö skola

711013

Idrottslärare

711014

Lärare textilslöjd

711015

Ae fritids

711016

Träslöjd

711017

Matansvarig Östansjö fritids

713000

Rektor förskola Östansjö/Vretstorp

713001

Al förskolan Östansjö

713002

Ae Sagobacken

713003

Ae Tallbacken

713004

Matansvarig Sagobacken

713005

Matansvarig Tallbacken

713006

Matansvarig Östansjö

714000

Rektor Stocksätterskolan

714001

Ae F-6

714002

Ae Fritids

714004

Idrottslärare

714005

Musiklärare

714006

Lärare textilslöjd

714007

Lärare trä- & metallslöjd

714008

Hem- och konsumentkunskap

715000

Rektor Transtensskolan

715001

Ae 7-9

715002

SO

715003

Idrott

715004

Punkten

715006

Syv

715008

TIF/Fritidsledare

715009

Elevhälsa

715010

Café Transten

715011

Bild

715012

Musik

715013

Hem- och konsumentkunskap

715014

SVA

715015

Svenska

715016

Slöjd

715017

Engelska

715018

Moderna språk

715019

NO och teknik

715020

Matematik

716000

Rektor Långängsskolan

716001

Arbetslag A

716002

Arbetslag B

716003

Arbetslag C

716004

Spec. team (Gemensam)

716005

Idrottslärare

716007

Slöjd (Lärare trä- & metallslöjd)

716008

Fritidshem

716012

Musik

716014

Förskoleklass

717000

Rektor förskoleomr 1 Hallsberg

717001

Ae Äppellunden (Ae Stocksätter)

717003

Ae Hässleberg

717009

Ae Tranängen

717012

Matansvarig Äppellunden

718000

Rektor förskoleomr 2 Hallsberg

718002

Ae Norrgården (Ae Fjärilen/Nyckelpigan gul)

718004

Ae Björkängen

718008

Matansvarig Norrgården

719000

Rektor förskoleomr 3 Hallsberg

719001

Ae Vibytorp

719003

Ae Kompassen

719004

Matansvarig Kompassen

719009

Pedagogisk omsorg söder

721000

Rektor förskola Pålsboda/Hjortkvarn

721001

Ae förskolan Folkasbo

721003

Ae förskolan Gläntan

721004

Matansvarig Gläntan

721005

Ae Förskolan Gullvivan (mat)

721006

Ae Hjorten

721010

Matansvarig Gullvivan

721011

Matansvarig Hjorten

722000

Rektor Folkasboskolan

722001

F-3

722002

4-6

722003

7-9

722004

Syv

722006

Café Oasen

722009

Idrott och hälsa

722010

Musik

722011

Slöjd

722012

Bild

722013

Hem och konsumentkunskap

723000

Rektor Sköllersta

723001

Al F-3

723002

Al 4-6

723004

Ae Ekhagen

723005

Matansvarig Ekhagen

723006

Ae Treudden

723007

Ae Fritids

723009

Matansvarig Treudden

723011

Gemensamt F-6

723012

Slöjd

730000

Kulturchef

730001

Kultursekreterare

731000

Bibliotekschef

732000

Al Fritidsgårdar

733000

Rektor Kulturskolan

740000

Enhetschef anläggning (fritid)

740100

Bad- och gym

801000

Förvaltningschef SAF

801010

Enhetschef administration

811000

Områdeschef Vobo

811010

Blomsterängen

811020

Enhetschef Kullängen

811060

Enhetschef HSL

811070

Enhetschef Regnbågen/Nytorgsgatan 20

821000

Områdeschef Hemtjänst

821010

Enhetschef planeringsenheten

821020

Enhetschef Hemtjänst N

821030

Enhetschef Hemtjänst V

821040

Enhetschef Hemtjänst Ö

821050

Enhetschef Hemtjänst S

821060

Enheten för förebyggande arbete EFA

831000

VFF Gemensamt

831020

VFF Boende H,N inkl korttidsvistelse vuxna

831030

VFF Socialpsykiatri

831040

VFF Boende R,Ö,Ö och daglig verksamhet

831060

VFF Daglig verksamhet inkl barn och unga

831070

VFF Personlig assistans

841000

Områdeschef IFO

841020

Enhetschef Vuxengruppen

841030

Enhetschef barn- & unga

851030

Enhetschef ensamkommande flyktingbarn

880001

Projekt

900000

Taxe- och avgiftsnämnd

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.