Kommunens referenskoder

Kommunens referenskoder för fakturering

Kommunstyrelse allmänt - 100000

Kommundirektör - 110000

Kansliavdelning - 110100

Näringsliv- och Turismavdelning - 110300

Ekonomiavdelning - 111100

Personalavdelning - 111200

Personalbil - 111290

Personalcykel - 111291

Intern Serviceavdelning - 111300

Samhällsplanering - 111400

Fastighetsavdelning - 112100

Teknik - 112110

Bygg - 112120

Fastighetsskötsel - 112130

Bostadsbolaget - 112150

Bostadsanpassning - 112190

Städavdelning - 112200

Team Allé - 112210

Team Transten - 112220

Team Stocksätter - 112230

Team Centralt - 112240

Team Östansjö/Vretstorp - 112250

Team Pålsboda - 112260

Måltidsavdelning - 112300

Kök Alléskolan - 112301

Kök Folkasboskolan - 112302

Kök Kullängen - 112313

Kök Vretstorps dagc. - 112314

Integrationsenheten - 119100

Arbetsmarknadsenheten - 119200

Transfereringar - 190000

Miljö-, hälsoskydds- och livsmedelstillsyn - 210000

Bygglov - 220000

Alkohol-, tobak- och läkemedelstillsyn - 250000

Nämnd- och styrelseverksamhet - 300000

Förvaltningschef - 300001

Fordonsverkstad - 301000

Fordonsförvaltare - 301500

Teknisk chef - 302000

Gatuingenjör - 302300

Trafikhandläggare - 302301

VA-ingenjör - 302400

Projektansvarig - 302401

Planeringsingenjör - 302500

Enhetschef gata/park/VA-nät - 330000

Arbetsledare VA-rörnät - 330100

Vatten och avlopp - 330200

VA exploatering Tisaren - 330201

Vatten och avlopp drift - 330300

Enhetschef VA-avdelning - 350000

Teknisk chef VA - 350001

Kommunfullmäktige - 500000

Revision - 501000

Valnämnd - 502000

Överförmyndare - 503000

Myndighetsnämnd - 504000

Finansiering - 600000

Förvaltningschef bildning - 700000

Bitr skolchef (Utvecklingssamordnare) - 700002

Ekonomisekreterare - 700003

IT-strateg - 700004

Assistent (skol- och barnomsorgspeng) - 700006

Assistent (skolskjutsar) - 700008

Ansvarig natur- och teknikmaterial - 700009

Utvecklingskoordinator - 700013

Administrativ samordnare - 701100

Vaktmästare 1 - 701101

Vaktmästare 2 - 701102

Vaktmästare 3 - 701103

Vaktmästare 4 - 701104

Ansvarig Elevhälsan - 701300

Samordnare specialpedagoger - 701310

Samordnare kuratorer - 701320

Samordnare skolsköterskor - 701330

Samordnare hjärt- & lungräddning - 701340

IT-pedagog - 701350

Talpedagog - 701360

Psykolog - 701370

Ae öppna förskolan - 701380

Ansvarig områdeskontoren - 701400

Rektor Vretstorp/Östansjö grundskola - 711000

Ae Fredriksbergskolan - 711001

Ae Bikupan/Blomman - 711003

Ae Östansjö skola - 711012

Idrottslärare - 711013

Lärare textilslöjd - 711014

Ae fritids - 711015

Träslöjd - 711016

Matansvarig Östansjö fritids - 711017

Rektor förskola Östansjö/Vretstorp - 713000

Al förskolan Östansjö - 713001

Ae Sagobacken - 713002

Ae Tallbacken - 713003

Matansvarig Sagobacken - 713004

Matansvarig Tallbacken - 713005

Rektor Stocksätterskolan - 714000

Ae F-6 - 714001

Ae Fritids - 714002

Idrottslärare - 714004

Musiklärare - 714005

Lärare textilslöjd - 714006

Lärare trä- & metallslöjd - 714007

Mottagningsenheten - 714009

Rektor Transtensskolan - 715000

Ae 7-9 - 715001

SO - 715002

Idrott - 715003

Punkten - 715004

Syv - 715006

TIF/Fritidsledare - 715008

Elevhälsa - 715009

Cafe Transten - 715010

Bild - 715011

Musik - 715012

Hem- och konsumentkunskap - 715013

SVA - 715014

Svenska - 715015

Slöjd - 715016

Engelska - 715017

Moderna språk - 715018

NO och teknik - 715019

Matematik - 715020

Rektor Långängsskolan - 716000

Al F-3 - 716001

Al 4-6 - 716002

Spec. team (Gemensam) - 716004

Idrottslärare - 716005

Slöjd (Lärare trä- & metallslöjd) - 716007

Fritidshem - 716008

Musik - 716012

Förskoleklass - 716014

Rektor förskoleomr 1 Hallsberg - 717000

Ae Äppellunden (Ae Stocksätter) - 717001

Ae Hässleberg - 717003

Ae Tranängen - 717009

Matansvarig Äppellunden - 717012

Rektor förskoleomr 2 Hallsberg - 718000

Ae Norrgården (Ae Fjärilen/Nyckelpigan gul) - 718002

Ae Björkängen - 718004

Matansvarig Norrgården - 718008

Rektor förskoleomr 3 Hallsberg - 719000

Ae Vibytorp - 719001

Ae Kompassen - 719003

Matansvarig Kompassen - 719004

Pedagogisk omsorg söder - 719009

Rektor förskola Pålsboda/Hjortkvarn - 721000

Ae förskolan Folkasbo - 721001

Ae förskolan Gläntan - 721003

Matansvarig Gläntan - 721004

Ae Förskolan Gullvivan (mat) - 721005

Ae Hjorten - 721006

Matansvarig Gullvivan - 721010

Matansvarig Hjorten - 721011

Rektor Folkasboskolan - 722000

F-3 - 722001

4-6 - 722002

7-9 - 722003

Syv - 722004

Café Oasen - 722006

Idrott och hälsa - 722009

Musik - 722010

Slöjd - 722011

Bild - 722012

Hem och konsumentkunskap - 722013

Rektor Sköllersta - 723000

Al F-3 - 723001

Al 4-6 - 723002

Ae Ekhagen - 723004

Matansvarig Ekhagen - 723005

Ae Treudden - 723006

Ae Fritids - 723007

Matansvarig Treudden - 723009

Gemensamt F-6 - 723011

Slöjd - 723012

Kulturchef - 730000

Kultursekreterare - 730001

Bibliotekschef - 731000

Al Fritidsgårdar - 732000

Rektor Kulturskolan - 733000

Enhetschef anläggning (fritid) - 740000

Bad- och gym - 740100

Förvaltningschef SAF - 801000

Enhetschef administration - 801010

Områdeschef Vobo - 811000

Enhetschef Kullängen - 811020

Enhetschef Werners backe - 811040

Enhetschef Sköllergården - 811050

Enhetschef HSL - 811060

Enhetschef Regnbågen/Nytorgsgatan 20 - 811070

Områdeschef Hemtjänst - 821000

Enhetschef planeringsenheten - 821010

Enhetschef Hemtjänst N - 821020

Enhetschef Hemtjänst V - 821030

Enhetschef Hemtjänst Ö - 821040

Enhetschef Hemtjänst S - 821050

Enheten för förebyggande arbete EFA - 821060

VFF Gemensamt - 831000

VFF Boende H,N inkl korttidsvistelse vuxna - 831020

VFF Socialpsykiatri - 831030

VFF Boende R,Ö,Ö och daglig verksamhet - 831040

VFF Daglig verksamhet inkl barn och unga - 831060

VFF Personlig assistans - 831070

Områdeschef IFO - 841000

Enhetschef Vuxengruppen - 841020

Enhetschef barn- & unga - 841030

Enhetschef ensamkommande flyktingbarn - 851030

Projekt - 880001

Taxe- och avgiftsnämnd - 900000

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.