Kommunens referenskoder

Kommunens referenskoder för fakturering.

Referenskoder i tabell

Referenskoder per verksamhet

Referenskod

Verksamhet

100000

Kommunstyrelse allmänt

110000

Kommundirektör

110100

Kansliavdelning

110300

Näringsliv- och Turismavdelning

111100

Ekonomiavdelning

111200

Personalavdelning

111290

Personalbil

111291

Personalcykel

111300

Intern Serviceavdelning

111400

Samhällsplanering

190000

Transfereringar

300000

Nämnd- och styrelseverksamhet

300001

Förvaltningschef

301500

Fordonsförvaltare

302000

Teknisk chef

302300

Gatuingenjör

302301

Trafikhandläggare

312100

Fastighetsavdelning

312110

Teknik

312115

Förvaltare 1

312120

Bygg

312125

Förvaltare 2

312130

Fastighetsskötsel

312150

Bostadsbolaget

312155

HBAB administration

312190

Bostadsanpassning

312200

Lokalvårdsavdelningen

312210

Team Allé

312220

Team Söder

312230

Team Centralt

312240

Team Öster/Väster

312300

Måltidsavdelning

312301

Kök Alléskolan

312302

Kök Folkasboskolan

312313

Kök Kullängen

312314

Kök Vretstorps dagcentral

321000

Miljö-, hälsoskydds- och livsmedelstillsyn

322000

Bygglov

325000

Alkohol-, tobak- och läkemedelstillsyn

330000

Enhetschef gata/park

400000

VA finansiering

435000

VA Enhetschef VA-avd

435010

VA Teknisk chef

435100

VA Arbetsledare VA-rörnät

435200

Vatten och avlopp

435210

VA exploatering Tisaren

435300

Vatten och avlopp drift

435400

VA-ingenjör

500000

Kommunfullmäktige

501000

Revision

502000

Valnämnd

503000

Överförmyndare

504000

Myndighetsnämnd

600000

Finansiering

700000

Förvaltningschef bildning

700002

Verksamhetschef förskola/skola

700003

Ekonomisekreterare

700004

IT-strateg

700006

Skol- och barnomsorgspeng

700008

Skolskjutsar

700009

Ansvarig natur- och teknikmaterial

701100

Administrativ samordnare

701101

Vaktmästare 1

701102

Vaktmästare 2

701103

Vaktmästare 3

701104

Vaktmästare 4

701300

Ansvarig Elevhälsan

701310

Samordnare specialpedagoger

701320

Samordnare kuratorer

701330

Samordnare skolsköterskor

701340

Samordnare hjärt- och lungräddning

701350

IT-pedagog

701360

Talpedagog

701370

Psykolog

701380

Ae öppna förskolan

701400

Ansvarig områdeskontoren

701500

Modersmålsavdelningen

711000

Rektor Vretstorp/Östansjö grundskola

700013

Utvecklingskoordinator

701100

Administrativ samordnare

701101

Vaktmästare 1

701102

Vaktmästare 2

701103

Vaktmästare 3

701104

Vaktmästare 4

701300

Ansvarig Elevhälsan

701310

Samordnare specialpedagoger

701320

Samordnare kuratorer

701330

Samordnare skolsköterskor

701340

Samordnare hjärt- & lungräddning

701350

IT-pedagog

701360

Talpedagog

701370

Psykolog

701380

Ae öppna förskolan

701400

Ansvarig områdeskontoren

701500

Modersmålsavdelningen

711000

Rektor Vretstorp/Östansjö grundskola

711001

Ae Fredriksbergskolan

711003

Ae Bikupan/Blomman

711012

Ae Östansjö skola

711013

Idrottslärare

711014

Lärare textilslöjd

711015

Ae fritids

711016

Träslöjd

711017

Matansvarig Östansjö fritids

713000

Rektor förskola Östansjö/Vretstorp

713001

Al förskolan Östansjö

713002

Ae Sagobacken

713003

Ae Tallbacken

713004

Matansvarig Sagobacken

713005

Matansvarig Tallbacken

713006

Matansvarig Östansjö

714000

Rektor Stocksätterskolan

714001

Ae F-6

714002

Ae Fritids

714004

Idrottslärare

714005

Musiklärare

714006

Lärare textilslöjd

714007

Lärare trä- och metallslöjd

714008

Hem- och konsumentkunskap

715000

Rektor Transtensskolan

715001

Ae 7-9

715002

SO

715003

Idrott

715004

Punkten

715006

Syv

715008

TIF/Fritidsledare

715009

Elevhälsa

715010

Café Transten

715011

Bild

715012

Musik

715013

Hem- och konsumentkunskap

715014

SVA

715015

Svenska

715016

Slöjd

715017

Engelska

715018

Moderna språk

715019

NO och teknik

715020

Matematik

716000

Rektor Långängsskolan

716001

Arbetslag A

716002

Arbetslag B

716003

Arbetslag C

716004

Spec. team (Gemensam)

716005

Idrottslärare

716007

Slöjd (Lärare trä- & metallslöjd)

716008

Fritidshem

716012

Musik

716014

Förskoleklass

717000

Rektor förskoleområde 1 Hallsberg

717001

Ae Äppellunden

717009

Ae Tranängen

717010

Matansvarig Tranängen

717012

Matansvarig Äppellunden

718000

Rektor förskoleområde 2 Hallsberg

718002

Ae Norrgården

718004

Ae Björkängen

718005

Matansvarig Björkängen

718008

Matansvarig Norrgården

719000

Rektor förskoleområde 3 Hallsberg

719001

Ae Vibytorp

719003

Ae Kompassen

719004

Matansvarig Kompassen

721000

Rektor förskola Pålsboda/Hjortkvarn

721001

Ae förskolan Folkasbo

721003

Ae förskolan Gläntan

721004

Matansvarig Gläntan

721005

Ae Förskolan Gullvivan

721006

Ae Hjorten

721010

Matansvarig Gullvivan

721011

Matansvarig Hjorten

722000

Rektor Folkasboskolan

722001

F-3

722002

4-6

722003

7-9

722004

Syv

722006

Café Oasen

722009

Idrott och hälsa

722010

Musik

722011

Slöjd

722012

Bild

722013

Hem och konsumentkunskap

723000

Rektor Sköllersta grundskola

723001

Al F-3

723002

Al 4-6

723007

Ae Fritids

723011

Gemensamt F-6

723012

Slöjd

723013

Idrott och hälsa

723014

Musik

723015

Rastverksamhet

724000

Rektor Sköllersta förskola

724001

Ae Ekhagen

724002

Matansvarig Ekhagen

724003

Ae Treudden

724004

Matansvarig Treudden

730000

Kulturchef

730001

Kultursekreterare

731000

Bibliotekschef

732000

Al Fritidsgårdar

733000

Rektor Kulturskolan

740000

Enhetschef anläggning (fritid)

740100

Bad- och gym

801000

Förvaltningschef SAF

801010

Enhetschef administration

811000

Verksamhetschef Äldreomsorg

811010

Blomsterängen gemensamt

811020

Enhetschef Blomsterängen

811060

Enhetschef HSL

811070

Enhetschef Korttid Blomsterängen

819100

Integrationsenhet

819200

Arbetsmarknadsenhet

821010

Enhetschef planeringsenheten

821020

Enhetschef Hemtjänst N

821030

Enhetschef Hemtjänst V

821040

Enhetschef Hemtjänst Ö

821050

Enhetschef Hemtjänst S

821060

Enheten för förebyggande arbete EFA

821070

Enhetschef Hemtjänst NS

821080

Enhetschef Esslatorp, Natt V Natt C

831000

VFF Gemensamt

831020

VFF Boende H,N inklusive korttid vuxen

831030

VFF Socialpsykiatri

831040

VFF Boende R, Ö, Ö

831060

VFF Daglig verksamhet inklusive barn och unga

831070

VFF Personlig assistans

841000

Områdeschef IFO

841020

Enhetschef Vuxengruppen

841030

Enhetschef Barn och unga

851030

Enhetschef ensamkom flykt barn

880001

Projekt

900000

Taxe- och avgiftsnämnd

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.