Skicka fakturor till kommunen

Läs om Hallsbergs kommuns allmänna bestämmelser för fakturor och betalningsvillkor.

Alla offentliga myndigheter är skyldiga att ta emot och behandla e-fakturor som överensstämmer med den europeiska standarden PEPPOL. Det regleras i lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som är leverantör till kommunen är också skyldig att skicka e-faktura.

Vid nya upphandlingar med leverantörer begär kommunen alltid att fakturor ska skickas elektroniskt och betalningsvillkor är 30 dagar.

Faktureringsuppgifter

Fakturaadress: Hallsbergs kommun, Box 3, 694 21 Hallsberg

VAN-operatör: Inexchange

PEPPOL-id: 0007:2120001926

GLN-nr: 7362120001927

Organisationsnummer: 212000-1926

Fakturaadress

Hallsbergs kommun
Box 3
694 21 Hallsberg

E-faktura

Observera att PDF inte kan likställas med e-faktura. Det är alltså inte ett godkänt format.

Vi tar emot elektroniska fakturor i PEPPOL- och Svefaktura format.

Det finns flera sätt att skicka e-fakturor till oss:

E-faktura via PEPPOL

Kommunens PEPPOL-id är: 0007:2120001926

Kommunens GLN-nr är: 7362120001927

E-faktura via VAN-operatör

Om ditt företag använder en VAN-operatör i dag eller har ett faktureringssystem som kan skicka e-faktura kan du låta denna förmedla fakturorna till Hallsbergs kommun.

Det finns många certifierade företag där man kan köpa tjänst för att kunna skicka e-faktura.

Företag som är anslutna till PEPPOL:s nätverk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta din systemleverantör eller bank för att få mer information.

Referenskod

Alla fakturor ska märkas med en sex-siffrig referens som ska lämnas av beställaren. Det gäller oavsett hur de skickas.

Kommunens referenskoder.

Fakturans innehåll

När ni skickar fakturor till oss så ska fakturan innehålla:

  • Referens ska vara sex siffror. Inga skiljetecken, mellanslag eller övrig text ska finnas i referensen. Kommunens referenskoder
  • Faktura- och leveransdatum.
  • Unikt faktura- eller OCR-nummer.
  • Vad fakturan avser, ex. antal, á-pris och eventuella bilagor till fakturan.
  • Leverantörens juridiska namn, adress, plus- eller bankgiro samt organisations-, momsregistrerings- eller VAT-nummer, momssats, innehav av F-skatt samt kontaktperson och kontaktuppgift.
  • Köparens juridiska namn, förvaltning, avdelning eller enhet samt adress.
  • Köparens leveransadress med uppgift om förvaltning, avdelning eller enhet samt beställarens namn.
  • Har varorna hämtats ska det framgå, samt namn på den som hämtat ut varorna.
  • Om inköp har gjorts med rekvisition ska denna bifogas originalfakturan. Samma gäller om fakturan hänvisar till ex. följesedel eller kvitto.

Skatteverkets information om vad en faktura ska innehålla. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ofullständiga fakturor

Om en faktura inte kan kopplas ihop med köpare och kostnadsställe skickar kommunen tillbaka den till säljaren. Då med försenad betalning som följd.

Mervärdesskatt

Kommunen är redovisningsskyldig för mervärdesskatt. Mervärdesskatten ska därför alltid anges separat på fakturan, både med belopp och procentsats.

Betalningsvillkor

Korrekta fakturor betalas efter godkänd leverans 30 dagar efter det att fakturan kommit till kommunen. Om förfallodagen infaller på lördag eller helgdag betalar kommunen på närmast följande bankdag.

I det fall fakturan överlämnas till finansbolag ska villkoren i avtalet med leverantören gälla även för dem. Administrativa avgifter, order-, expeditions-, faktureringsavgifter eller andra liknande avgifter accepteras inte.

Dröjsmålsränta (Referensränta)

Kommunens ambition är att alltid betala korrekta fakturor i rätt tid. I det fall dröjsmålsränta ändå blir aktuell godtar kommunen endast detta i enlighet med svensk räntelagstiftning.

Rekvisition

Rekvisitionen ska vara attesterad av behörig chef. En kopia av rekvisitionen ska skickas med fakturan.

Referenser

När ni skickar fakturor till oss så ska fakturan innehålla en sex-siffrig referens. Inga skiljetecken, mellanslag eller övrig text i referensen.

Kommunens referenskoder.

F-skatt

När vi som kommun köper tjänster så kommer fakturorna administreras olika beroende på om du som leverantör har F-skatt eller inte. Är du som leverantör godkänd för F-skatt kommer betalning ske motsvarande det belopp fakturan avser.

Är du som leverantör inte godkänd för F-skatt kommer betalningen att reduceras med ett skattebelopp om 30 %. Det belopp som reduceras kommer att betalas in till Skatteverket.

Är ni en förening som saknar F-skatt och har ett intyg från Skatteverket på att ni är skattebefriade kommer fakturans belopp att betalas ut. Detta under förutsättning att en kopia av ert intyg skickas in till kommunen.

Kontakta ekonomiavdelningen

Telefon: 0582-68 50 00

efaktura@hallsberg.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till ekonomiavdelningen.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.