Fakturor till kommunen

Läs om Hallsbergs kommuns allmänna bestämmelser för fakturor och betalningsvillkor.

Elektronisk faktura

Hallsbergs kommun tar endast emot elektroniska fakturor.

Det finns två olika sätt att skicka elektroniska fakturor: EDI-faktura/Svefaktura och fakturaregistrering via InExchange på webben. Vår GLN-kod är 7362120001927.

Ta kontakt med InExchange om du vill komma igång med e-fakturor: www.inexchange.se Länk till annan webbplats.

Fakturan ska innehålla

  • Referensnummer (6 siffror)
  • Leveransadress
  • Fakturanummer
  • Bankgironummer, plusgironummer
  • Säljarens organisationsnummer
  • Att F-skattsedel finns
  • Fakturadatum
  • Specificerad moms
  • Vem som beställt varan eller tjänsten

Kommunen föredrar fakturor med full artikelspecifikation utskriven på fakturan. I annat fall ska följesedel med specifikation över köpta artiklar, utförd serviceinsats bifogas fakturan. Kommunen använder externt företag som skannar fakturor med teckentolkning.

Ofullständiga fakturor

Kan fakturan inte identifieras till köpare och dess kostnadsställe, kommer fakturan att återsändas till säljaren för komplettering och med försenad betalning som följd.

Vidare skall det tydligt framgå på fakturan vad den avser i enlighet med reglerna i mervärdesskattelagen (1994:200), som bland annat behandlar fakturans utseende och innehåll. Om vi inte kan identifiera vilken vara eller tjänst som fakturan avser, kommer det fakturaliknande dokumentet att återsändas till säljaren.

Mervärdesskatt

Kommunen är redovisningsskyldig för mervärdesskatt. Mervärdesskatten ska därför alltid anges separat på fakturan, både med belopp och procentsats.

Betalningsvillkor

Korrekta fakturor betalas efter godkänd leverans 30 dagar efter det att fakturan har kommit till kommunen. Om förfallodagen infaller på lördag eller helgdag erlägger kommunen betalning på närmast följande bankdag.

I det fall fakturan överlämnas till finansbolag ska villkoren i avtalet med leverantören gälla även för dem. Administrativa avgifter, order-, expeditions-, faktureringsavgifter eller andra liknande avgifter accepteras inte.

Dröjsmålsränta (Referensränta)

Kommunens ambition är att alltid betala korrekta fakturor i rätt tid. I det fall dröjsmålsränta ändå blir aktuell godtar kommunen endast detta i enlighet med svensk räntelagstiftning.

Rekvisition

Rekvisitionen skall vara attesterad av behörig chef. En kopia av rekvisitionen skall skickas med fakturan.

Kontakta ekonomiavdelningen

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: ekonomiavdelning@hallsberg.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till ekonomiavdelningen.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.